هنجاريابی پرسشنامه سنجش کيفيت زندگی در زنان مبتلا به بی‌اختياری ادرار

نجومی, مرضیه and بهاروند, پرستو and کاشانيان, مریم (2009) هنجاريابی پرسشنامه سنجش کيفيت زندگی در زنان مبتلا به بی‌اختياری ادرار. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_6.pdf

Download (239kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1255&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بی‌اختياری ادراری زنان، دارای پيامدهای منفی روی سلامتی است، به گونه‌ای که شرايط اجتماعی، روانی، شغلی و جسمانی زنان را تحت تأثير قرار می‌دهد. هدف از طراحی اين مطالعه، ارزيابی اعتبار و پايايی پرسشنامه فارسی سنجش کيفيت زندگی در زنان مبتلا به بی‌اختياری ادرار�(Incontinence quality of life =I-QOL) بوده است تا بتوان از اين ابزار در جهت بررسی کيفيت زندگی زنان مبتلا به بی‌اختياری ادرار و هم‌چنين ارتقاء کيفيت مراقبت‌ها و خدمات درمانی بهره برد. روش بررسی: توسط مطالعه ارزيابی روش‌های نشخيصی، پرسشنامه‌های (I-QOL) و سنجش سلامت روان(Psychological general will being =PGWB) ترجمه شده و همراه با پرسشنامه فارسی (Short – Form 36 =SF 36) جهت تعيين اعتبار و پايايی، در اختيار بيماران مبتلا به بی‌اختياری ادرار استرس، ترکيبی و اضطرار که به بيمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی ايران، همدان و لرستان در نيمه دوم سال 86 مراجعه کردند و معيارهای ورود به مطالعه را داشتند، قرار گرفت. دو پرسشنامه PGWB و SF36 به منظور تعيين اعتبار همگرايی I-QOL بکار برده شد. در مجموع 373 نفر پرسشنامه‌ها را در مرحله اول تکميل کردند و سپس 3 هفته بعد به منظور ارزيابی پايانی، پرسشنامه I-QOL مجدداً در اختيار اين بيماران قرار گرفت. از روش‌های آماری همبستگی پيرسون، تعيين آلفای کرونباخ، تحليل عامل تأييدی و intraclass correlation coefficient، جهت تعيين اعتبار و پايايی پرسشنامه استفاده شد. يافتــه‌ها: آناليز عامل تأييدی، اعتبار ساختاری پرسشنامه I-QOL را تأييد کرد. آلفای کرونباخ برای ارزيابی همسانی درونی امتياز کلی پرسشنامه I-QOL، 96/0 برآورد شد. دامنه آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه از 78/0 تا 93/0 بدست آمد. همچنين ضريب همبستگی درون گروهی (Intraclass Correlation Coefficient = ICC) جهت ارزيابی تکرارپذيری مطالعه، 96/0 برآورد شد. به منظور ارزيابی اعتبار همگرايی، ضريب همبستگی پيرسون بين ميانگين نمرات کيفيت زندگی بيماران�با ميانگين نمرات ابعاد پرسشنامه‌های PGWB و�SF36 به ترتيب بين 61/0-52/0 و 59/0‌-‌47/0 برآورد شد. نمرات کيفيت زندگی بيماران ارتباط نزديکی با بعد سرحال بودن (Well being) از پرسشنامه PGWB و عملکرد اجتماعی (social function) از پرسشنامه SF36 داشت که ضرايب همبستگی بين آن‌ها به ترتيب 6/0 و 55/0 برآورد شد. نتيجه‌گيری: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که پرسشنامه ترجمه شده I-QOL از ثبات داخلی، اعتبار و پايايی خوبی برخوردار است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بی‌اختياری ادراری،کيفيت زندگی، اعتبار،پايايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:14
Last Modified: 08 Nov 2014 11:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1600

Actions (login required)

View Item View Item