بررسی تأثير فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد قاعدگی دردناک اوليه در دانشجويان علوم پزشکی بيرجند طی سال‌های 87-1386

کاشفی, فرزانه and زيادلو, سمانه and فدايی, علیرضا and اشرف, علیرضا and جعفری, پیمان (2009) بررسی تأثير فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد قاعدگی دردناک اوليه در دانشجويان علوم پزشکی بيرجند طی سال‌های 87-1386. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_13.pdf

Download (268kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1247&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگی دردناک، يکی از شايع‌ترين مشکلات بيماری‌های زنان است. تقريباً 50% تمام زنان، قاعدگی دردناک را تجربه می‌کنند و حدود 10% زنان در سنين باروری به علت ديسمنوره شديد به مدت 3-1 روز ازکار باز می‌مانند. ديسمنوره مسؤول از دست رفتن 600 ميليون ساعت کاری و 2 بيليون دلار هزينه در سال می‌باشد. داروها اغلب تأثير خوبی در کاهش درد قاعدگی دارند ولی استفاده از آنها با محدوديت و عوارضی همراه است، يکی از روش‌های غير دارويی کاهش درد قاعدگی، طب فشاری است. هدف از اين مطالعه تعيين تأثير فشار روی نقطه 6 طحالی (SP6 = سان يين جيائو) بر شدت درد قاعدگی دردناک اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه‌های علوم پزشکی بيرجند می‌باشد. روش بررسی: در اين کارآزمايی بالينی دو گروهه يک سوکور، 86 دانشجوی مجرد، دارای سيکل‌های قاعدگی منظم و دردناک بر اساس فرم انتخاب واحد پژوهش، به روش مبتنی بر هدف و با استفاده از جدول اعداد تصادفی، به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. در گروه آزمايش، در 24 ساعت اول خونريزی قاعدگی، فشار دو طرفه شست پژوهشگر روی نقطه 6 طحالی وارد شد،، بدين نحو که 6 ثانيه فشار داده و2 ثانيه رها می‌شد. اين تکنيک به مدت 30دقيقه اجرا می‌شد و ميزان فشار با نيرويی معادل 21/ 1کيلوگرم در ابتدا شروع می‌شدکه بتدريج به 53/3 کيلوگرم درانتها می‌رسيد. در گروه کنترل نيز ميزان ونحوه فشار همانند گروه آزمايش بود با اين تفاوت که فشار روی نقطه نابجا در امتداد SP6 در قسمت کمپارتمان خلفی پا که روی تاندون آشيل هم نبوده است و طبق منابع معتبر طب سوزنی، درمدار خاصی قرار ندارد. سنجش شدت درد، با استفاده از مقياس ديداری درد 10 سانتيمتری، قبل، بلافاصله، 30، 60، 120 و180 دقيقه بعد ازمداخله در دو گروه مورد ارزيابی قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ويرايش 13 و آزمون آماری داده‌های مبتنی بر تکرار، انجام شد. يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد واحد‌های پژوهش در بدو ورود از لحاظ شدت درد در طی دو سيکل قاعدگی، اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند. ميانگين شدت درد قاعدگی 30، 60، 120 و180 دقيقه بعد از مداخله در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنی‌دار بود(001/0 p<). نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش نشان داد، فشار روی نقطه 6 طحالی، شدت درد قاعدگی دردناک اوليه را کاهش می‌دهد و می‌تواند به عنوان يک روش آسان، ارزان وغير تهاجمی برای کاهش درد قاعدگی مورد استفاده قرار گيرد؛ عارضه جانبی به دنبال استفاده از اين روش گزارش نشد. .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درد قاعدگی،روش‌های غير دارويی کاهش درد،طب فشاری،نقطه 6طحالی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:20
Last Modified: 08 Nov 2014 11:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1607

Actions (login required)

View Item View Item