رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در دانشجويان

منصوریان, مرتضی and صلحی, مهناز and ادب, زهره and لطیفی, مرضیه (2014) رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در دانشجويان. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (77). pp. 1-8. ISSN 2228-7043

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n120p1-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3136&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : وابستگی به تلفن همراه باعث ايجاد حس تنهايی و حمايت اجتماعی نامطلوب می شود. هدف مطالعه حاضر تعيين ارتباط بين ميزان استفاده از تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران است . روش کار: در اين مطالعه توصيفی- تحليلی که با روش نمونه گيری طبقه بندی روی 405 نفر از دانشجويان انجام شد، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه‌های استاندارد ميزان استفاده از تلفن همراه و نسخه سوم مقياس احساس تنهايی و حمايت اجتماعی به همراه سوالات دموگرافيک بود. داده ها در نرم افزارآماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری آناليز واريانس، T-Test ، کای دو و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: ميانگين های نمره وابستگی به تلفن همراه، احساس تنهايی و حمايت اجتماعی به ترتيب 8/41 (در حد متوسط)، 5/16 (در حد متوسط) و 9/30 (در مرز خفيف و متوسط) بود. ميان نمرات وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی همبستگی منفی معنادار به ميزان32/0 r= - و 36 /0 r= - بدست آمد (001/0 p= ). ميانگين نمره وابستگی به تلفن همراه در زنان دانشجو و دانشجويان دانشکده های پزشکی و بهداشت بيشتر بود (001/0 p= و0001/0 p= ). دسته بندی متوسط و شديد وابستگی به تلفن همراه و حمايت اجتماعی در دانشجويان زير 25 سال بيشتر مشاهده شد (001/0 p= و004/0 p= ). نتيجه‌گيری: ميانگين نمرات وابستگی مفرط به تلفن همراه، احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در دانشجويان مورد بررسی مناسب نيست و استفاده مفرط از تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی همبستگی دارد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Azam Hamadi
Date Deposited: 09 Aug 2014 09:07
Last Modified: 18 Aug 2014 04:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/161

Actions (login required)

View Item View Item