بررسی مقايسه‌ای ارزش تشخيصی سيستاتين C و کراتينين سرمی در ارزيابی عملکرد کليه پيوندی در بيماران گيرنده کليه در دوران اوليه پس از پيوند

سليمانی, محمدجواد and زرگر شوشتری, محمدعلی and شاهرخ, حسین and اخياری, حسین حبیب and کفاش نيری, رضا and فرشته‌نژاد, سید محمد and عسگری, مژگان (2009) بررسی مقايسه‌ای ارزش تشخيصی سيستاتين C و کراتينين سرمی در ارزيابی عملکرد کليه پيوندی در بيماران گيرنده کليه در دوران اوليه پس از پيوند. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_16.pdf

Download (267kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1244&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: تشخيص زودهنگام کاهش ميزان فيلتراسيون گلومرولی در روزهای نخست پس از پيوند کليه، از اهميت بالايی برخورداراست. پيش از اين از کراتينين سرم به­عنوان يکی از مارکرها برای اين منظور استفاده می‌شده است ولی اخيراً برخی از مطالعات، سيستاتين C سرمی را نيز پيشنهاد کرده­اند. ازاين­رو، در اين مطالعه، به‌طور آينده‌نگر ارزش تشخيصی سيستاتين C سرمی، در مقايسه با کراتينين در ارزيابی عملکرد کليه پيوندی در بيماران گيرنده کليه طی روزهای ابتدايی پس از عمل جراحی پيوند کليه مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در اين مطالعه آينده‌نگر، در فاصله زمانی بين مهرماه 1385 تا شهريور 1386، در 78 بيمار گيرنده کليه در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از عمل جراحی پيوند کليه، ميزان سيستاتين C و کراتينين سرمی اندازه‌گيری شد. ميزان تصفيه گلومرولی GFR) =Glomerular Filtration Rate) با جمع‌آوری ادرار 24 ساعته و محاسبه پاک شدگی خون از کراتينين (Creatinine Clearance) به‌عنوان استاندارد طلايی کارکرد کليوی تعيين شد (در نقطه بحراني80 سی‌سی بر دقيقه بر 73/1 متر مربع). متغيرهای جنس، سن، شاخص توده بدنی، بيماری زمينه‌ای مستعد‌کننده نارسايی کليوی و مدت زمان دياليز قبل از عمل، توسط پرسشنامه ثبت شدند. نتايج با استفاده از همبستگی آماری Spearman و (ROC) Reciever operating curve تحليل شدند. يافته‌ها: از مجموع 78 بيمار گيرنده کليه، 51 بيمار (4/65%) مرد و 27 بيمار (6/34%) زن بودند. ميانگين سن بيماران 36/13±‌56/34 سال بود. ميانگين شاخص توده بدنی 46/3±‌36/22 کيلوگرم بر متر مربع بود. بين سطح سرمی سيستاتين C و کراتينين در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از عمل جراحی پيوند کليه، ارتباط معناداری وجود داشت (001/0>p). منحنی‌های ROC نشان دادند که سيستاتين C سرمی نسبت به کراتينين نشانگر سرمی برتری در روز هفتم پس از عمل جراحی در تشخيص کاهش عملکرد کليوی (GFR< 80) می‌باشد (694/0= AUC و 023/0 = P) و در نقطه بحرانی 2246 نانوگرم بر سی‌سی، حساسيت و ويژگی بترتيب 7/67% و 9/77% دارد. متغيرهای جنس، سن و شاخص توده بدنی بر ميزان سيستاتين C سرمی تأثيری نداشتند(05/0<p). نتيجه‌گيری: سيستاتين C سرمی تست تشخيصی حساس‌تر و دقيق‌تری نسبت به کراتينين در ارزيابی کاهش عملکرد کليه پيوندی در بيماران گيرنده کليه در هفته اول پس از عمل جراحی پيوند کليه می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سيستاتين c،کراتينين،کليه پيوندی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:21
Last Modified: 08 Nov 2014 11:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1615

Actions (login required)

View Item View Item