مقايسه رميفنتانيل با آلفنتانيل در کيفيت لوله‌گذاری تراشه

ايمانی, فرناد and انتظاری, سعیدرضا and تقی‌پور انوری, زهرا and مرادی لاکه, مازیار (2009) مقايسه رميفنتانيل با آلفنتانيل در کيفيت لوله‌گذاری تراشه. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_21.pdf

Download (230kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1234&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مخدرها، مانند آلفنتانيل، برای سهولت لوله‌گذاری تراشه بدون استفاده از داروهای شل‌کننده عضلانی، در بيماران تحت اعمال جراحی الکتيو بکار رفته‌اند. هدف از اين مطالعه بررسی امکان لوله‌گذاری تراشه با پروپوفول و رميفنتانيل و مقايسه آن با پروپوفول و آلفنتانيل، بدون آنکه از داروهای شل‌کننده عضلانی استفاده گردد، می‌باشد. روش بررسی: 100 بيمار در کلاس يکASA (American Society of Anesthesiologists) جهت انجام جراحی الکتيو، در اين مطالعه آينده‌نگر، تصادفی و دوسرکور قرار گرفتند. بيماران در دو گروه شاهد و کنترل قرار داده شدند. در گروه شاهد (آلفنتانيل)، آلفنتانيل با دوز50 ميکروگرم بر کيلوگرم بصورت وريدی در 10 ثانيه تزريق و بعد از 45 ثانيه يا در صورت بروز ايست تنفسی، پروپوفول به ميزان 2 ميلی‌گرم بر کيلوگرم در مدت 5 ثانيه تزريق گرديد و بعد ازگذشت 30 ثانيه، لارنگوسکپی و لوله‌گذاری تراشه انجام شد. در گروه مورد مطالعه (رميفنتانيل) فقط بجای آلفنتانيل از رميفنتانيل با دوز 5 ميکروگرم بر کيلوگرم استفاده گرديد. ارزيابی کيفيت لوله‌گذاری تراشه براساس نمره بندی امکان لارنگوسکپی، باز بودن طناب‌های صوتی، شلی فک تحتانی و حرکت اندام‌ها (نمره از 1 تا 4) بود. معيارهای نمره بندی لوله‌گذاری، با استفاده از آزمون‌های غيرپارامتريک، در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت. يافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بين دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافيک (سن، وزن و جنس) وجود نداشت. معيارهای لارنگوسکپی، شلی فک تحتانی و حرکت اندام‌ها در دو گروه رميفنتانيل و آلفنتانيل مشابه همديگر بود و اختلاف آماری قابل توجهی وجود نداشت ولی طناب‌های صوتی در گروه رميفنتانيل به‌طور معنی‌داری بازتر از گروه آلفنتانيل بود(P=0. 028). بين تمام پارامترهای مورد بررسی، ارتباط دو به دوی همبستگی مثبتی وجود داشت. نتيجه‌گيری: در اين مطالعه بدنبال تزريق رميفنتانيل و پروپوفول، شرايط عالی لوله‌گذاری تراشه نه تنها مشابه تزريق آلفنتانيل و پروپوفول در اغلب بيماران ايجاد شد، بلکه از نظر معيار باز بودن طناب‌های صوتی، شرايط بهتری نسبت به آلفنتانيل فراهم شده بود؛ بنابراين، برای پرهيز از تجويز شل‌کننده عضلانی می‌توان از رميفنتانيل و پروپوفول برای لارنگوسکپی و لوله‌گذاری تراشه در بيماران جوان و سالم استفاده نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آلفنتانيل،رميفنتانيل، پروپوفول، لوله‌گذاری تراشه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:22
Last Modified: 08 Nov 2014 11:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1623

Actions (login required)

View Item View Item