بررسی ارتباط وقوع بلوک دهليزی- بطنی با الکتروکارديوگرام اوليه بيماران سکته حاد تحتانی

اديب, عزيزاله and عباس‌زاده, آزاده and يحيوی, عزیز (2009) بررسی ارتباط وقوع بلوک دهليزی- بطنی با الکتروکارديوگرام اوليه بيماران سکته حاد تحتانی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (62). pp. 7-12. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n62p7-fa.pdf

Download (224kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1158&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: وقوع تغييرات ايسکميک در سطح قدامی و بلوک دهليزی- بطنی پيش آگهی سکته حاد تحتانی را بدتر می‌کند. ميزان مورتاليتی با وقوع بلوک دهليزی- بطنی (AV Block) در سکته حاد تحتانی، افزايش می‌يابد. هدف از اين مطالعه، پيشگوئی و تشخيص بيماران در معرض خطر وقوع بلوک دهليزی- بطنی با سکته حاد تحتانی با استفاده از مشخصه‌های کلينيکی و الکتروکارديوگرام می‌باشد. روش بررسی: اين مطالعه مقطعی به صورت گذشته‌نگر با بررسی پرونده 500 بيمار بستری با تشخيص سکته حاد تحتانی در فاصله سال‌های 86-1385 در بيمارستان بوعلی اردبيل انجام شد 1960 بيمار به علت نداشتن ST بالا در ليدهای تحتانی و يا نداشتن يافته‌های کافی از مطالعه خارج شدند. در ديگر بيماران وجود بلوک دهليزی- بطنی و وجود ريسک فاکتورهای فشار خون، ديابت، سيگار، ترومبوليتيک تراپی (درمان ضد انعقادی)، جنسيت، پاترن الکتروکارديوگرام (J point / R Wave < 50%) به عنوان پاترن 1 (I) و (J point/ R wave ³ 50%) به عنوان پاترن 2 (II) در ليدهای تحتانی avf، III، II و ايسکمی در ليدهای قدامی به عنوان متغير در نظر گرفته شدند. آزمون آماری به کار رفته Chi- square و مقدار احتمال برای معنی‌دار بودن، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: از 304 بيمار مورد بررسی، 75 بيمار (7/24%) دچار بلوک دهليزی- بطنی شدند و 299 بيمار (3/75%) بدون بلوک دهليزی- بطنی بودند. 17 بيمار از 148 بيمار واجد پاترن 1، دچار بلوک دهليزی- بطنی شدند (5/11%). درحاليکه 58 بيمار از 156 بيمار دارای پاترن 2، دچار بلوک دهليزی- بطنی شدند (2/37%) (0001/0 P=). 50 بيمار از 163 بيمار دارای تغييرات ايسکمی، دچار بلوک دهليزی- بطنی شدند (7/30%). درحاليکه 25 بيمار از 141 بيمار بدون تغييرات ايسمکی، دچار بلوک دهليزی- بطنی شدند (7/17%) (011/0 P=). درنتيجه وقوع بلوک دهليزی- بطنی با پاترن 2 الکتروکارديوگرام و ايسکمی قدامی ارتباط معنی‌دار داشت. ولی وقوع بلوک دهليزی- بطنی با حضور فشار خون، ديابت، سيگار، ترومبولتيک‌تراپی و جنسيت تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. نتيجه‌گيری: در اين بررسی به اين نتيجه رسيده شد که وقوع بلوک دهليزی- بطنی با پاترن 2 (J point/R wave³50%) ليدهای تحتانی الکتروکارديوگرام در بدو مراجعه و ايسکمی قدامی ارتباط معنی‌دار دارد. در نتيجه مراقبت گسترده و مونيتورينگ در اين بيماران الزامی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بلوک دهليزی- بطنی، الکتروکارديوگرافی،سکته قلبی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:23
Last Modified: 08 Nov 2014 11:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1627

Actions (login required)

View Item View Item