بررسی شيوع ويروس‌های آدنو، آنفلوانزا آ و بی و سنسيشيال در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال مبتلاء به عفونت تنفسی فوقانی با روش سريع ايمونوکروماتوگرافيک

براتی, میترا and نوربخش, ثمیله and طباطبائی, آذردخت and ابراهيمی تاج, فریده and طالبی طاهر, مهشید (2009) بررسی شيوع ويروس‌های آدنو، آنفلوانزا آ و بی و سنسيشيال در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال مبتلاء به عفونت تنفسی فوقانی با روش سريع ايمونوکروماتوگرافيک. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (62). pp. 81-88. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n62p81-fa.pdf

Download (235kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1168&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: عفونت‌های دستگاه تنفسی يکی از علل مهم مرگ در کودکان در کشورهای در حال توسعه است. اگرچه شيوع اين عفونت‌ها در کشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته مشابه است، ولی مرگ ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه 10 تا 50 برابر بيشتر است. ويروس‌ها، عامل شايع اين عفونت‌ها در کودکان بوده و ويروس آنفلوانزا، آدنو و سنسيشال (RSV) تنفسی ازجمله اين عوامل هستند� هدف از انجام اين پژوهش، تعيين شيوع ويروس‌های آدنو، آنفلوانزا آ و بی و سنسيشيال در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا�15�سال مبتلا به عفونت تنفسی فوقانی با روش سريع ايمونوکروماتوگرافيک بود. روش بررسی: يک مطالعه توصيفی و مقطعی در کودکان 3 ماهه تا 15 ساله که در طی يک سال (سال 1385) به درمانگاه کودکان بيمارستان رسول اکرم با علائم عفونت تنفسی فوقانی مراجعه کرده‌اند، انجام شده است. نمونه مستقيم از حلق بيماران به روش سريع کروماتوگرافی از نظر وجود آدنوويروس، ويروس‌های نسيشيال و آنفلوانزای آ و بی مورد بررسی قرار گرفت. آناليز اطلاعات با نرم افزار SPSS V. 13 انجام شد. برای متغيرهای کمی از شاخص ميانگين و انحراف معيار و برای متغيرهای کيفی از شاخص درصد و جهت مقايسه ميانگين‌ها از تست آماری t استفاده شد. يافته‌ها: 160 کودک با عفونت تنفسی فوقانی با ميانگين سنی 5/61 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. 5/57% پسر و 5/42% دختر بودند. تب در 4/77%، گلودرد در 66%، درد شکم در 4/16%، اسهال در 10%، استفراغ در 7/15%، سرفه، عطسه و ترشح از بينی در 4/37%، لنف آدنوپاتی گردنی در 8/13%، اگزودا حلقی در 27%، پتشی کام در 7/5% و کنژکتيويت در 9/1% ديده شد. بيماران 24% در فصل بهار، 1/14% در تابستان، 1/23% در پائيز و 5/38% در زمستان مراجعه کرده بودند. ويروس آنفلوانزا در 7 مورد (4/4%) جدا شد که ميانگين سنی بيماران 3/82 (6/47 SD ±) ماه بود. ويروس مذکور 6/28% در بهار، 3/14% در تابستان و 1/57% در زمستان جدا شدند. آدنوويروس در 10 مورد (3/6%)جدا شد که بيماران ميانگين سنی 7/83 (5/58 SD ±) ماه داشتند. ويروس مذکور20% در بهار، 30% در تابستان، 30% در پائيز و 20% در زمستان جدا شدند. ويروس سنسيشيال در 9 مورد (7/5%) جدا شد که ميانگين سنی بيماران 7/54 (7/50 SD ±) ماه بود. ويروس مذکور 4/44% در بهار، 4/44% در پائيز و 1/11% در زمستان جدا شدند. نتيجه‌گيری: در اين بررسی آدنوويروس شايع‌ترين و سپس ويروس‌های سنسيشيال و آنفلوانزا قرار داشتند. به‌طور کلی تب شايع‌ترين علامت بوده، ولی در RSV گلودرد، در آنفلوانزا سرفه، استفراغ و پتشی و درآدنوويروس لنفادنوپاتی گردنی شايع‌تر بود. ويروس‌ آنفلوانزا در زمستان و ويروس سنسيشيال در بهار و پائيز شايع‌تر بوده، ولی آدنوويروس تابع الگوی فصلی خاصی نبود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آدنوويروس، آنفلوانزا، ويروس سنسيشيال تنفسی، عفونت تنفسی فوقانی
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 18:47
Last Modified: 11 Jul 2017 07:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1647

Actions (login required)

View Item View Item