تعيين جايگاه سلولی پروتئين انکسين C3.1 (ANXC3.1) و تأثير بيان بيش از حد آن بر روی رشد وترشح پروتئين در آسپرژيلوس نيجر

رحيمی, حمزه and فرج‌اللهی, محمدمراد and يزدان‌پرست, سیدامیر and عزيزی, محمد and خلج, وحید (2009) تعيين جايگاه سلولی پروتئين انکسين C3.1 (ANXC3.1) و تأثير بيان بيش از حد آن بر روی رشد وترشح پروتئين در آسپرژيلوس نيجر. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (62). pp. 121-129. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n62p121-fa.pdf

Download (375kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1175&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: انکسين‌ها، خانواده بزرگی از پروتئين‌های متصل شونده به کلسيم و فسفوليپيدها می‌باشند که تقريباً درتمامی رده‌های يوکاريوتی وجود دارند. پروتئين‌های مذکور در طيفی از قارچ‌ها ازجمله آسکوميست‌ها، بازيديوميست‌ها و همچنين اووميست‌ها يافت شده‌اند. اين مطالعه با هدف بررسی جايگاه سلولی انکسينC3.1 در قارچ رشته‌ای آسپرژيلوس نيجر به انجام رسيده است. همچنين، تأثير بيان بيش از حد اين پروتئين بر روی رشد و توانائی ترشحی قارچ بررسی گرديد. روش بررسی: دراين مطالعه تجربی، ژن انکسين C3.1 با استفاده از روش PCR (Polymerase Chain Reaction) از روی DNA ژنومی قارچ آسپرژيلوس نيجر تکثير و پس از تأئيد صحت توالی، در ساخت دو سازه ژنی قابل القاء به‌کار گرفته شد. در سازه اول، انکسين به‌صورت ممزوج با GFP(Green Fluorescent Protein) و تحت کنترل پروموتور گلوکوآميلاز در ناقل بيانی PGEM–Egfp و در سازه دوم، ژن مذکور تحت کنترل پروموتور سلوبيوهيدرولاز در ناقل بيانی pMJB104 کلون گرديد. اين سازه‌ها با استفاده از روش استاندارد ترانسفورماسيون قارچ‌ها به سويه آسپرژيلوس نيجر N402 وارد شدند. بيان هر يک از سازه‌ها با استفاده از منبع کربنی القاءکننده، القاء و تأثير بيان بيش از حد ژن انکسين بر روی رشد شعاعی سويه‌های ترانسفورمنت و ميزان ترشح پروتئين توسط آن‌ها بررسی گرديد. مقايسه ميانگين سرعت رشد شعاعی و ميانگين ميزان ترشح پروتئين سويه‌های ترانسفورمنت با ميانگين‌های مربوطه در سويه وحشی با استفاده از آزمون t انجام پذيرفت. جايگاه سلولی انکسين در سويه ترانسفورمنتی که پروتئين ممزوج با GFP را بيان می‌نمود، با استفاده از ميکروسکوپ فلئورسنت تعيين گرديد. يافته‌ها: اثر بيان بيش از حد ژن انکسين C3.1 بر روی سرعت رشد و ترشح پروتئين در آسپرژيلوس نيجر بررسی گرديد. مقايسه ميانگين سرعت رشد شعاعی و ميـزان ترشح پروتئين سويه‌های ترانسـفورمنت با سويه وحشی، تفـاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0 α<). مطالعه‌ی ميکروسکوپی سويه‌ی بيان‌کننده پروتئين ممزوج�انکسين-GFP نشان داد که انکسين يک پروتئين سيتوزولی است که در سراسر هيف قارچی منتشر می‌باشد. نتيجه‌گيری: اين نوع مطالعه در تعيين جايگاه سلولی انکسين C3.1 برای اولين بار انجام گرفته و گزارش می‌شود. انکسين، يک توزيع سيتوزولی داشته و بيان بيش از حد آن منجر به افزايش ترشح پروتئين درقارچ رشته‌ای آسپرژيلوس نيجر نمی‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آسپرژيلوس نيجر، انکسينC3.1، سلوبيوهيدرولاز، گلوکوآميلاز، پروتئين سيتوزولی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 10 Nov 2014 10:41
Last Modified: 10 Nov 2014 10:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1656

Actions (login required)

View Item View Item