ثبات هموديناميک با کدام رژيم هوشبری در جراحی پيوند رگ‌های کرونر قلب بيماران تحت درمان با بتا-بلوکر بيشتراست؟سوفنتانيل سيس - آتراکوريوم يا سوفنتانيل-پانکرونيوم

عقدايی, ناهید and فيض, سید حمیدرضا (2009) ثبات هموديناميک با کدام رژيم هوشبری در جراحی پيوند رگ‌های کرونر قلب بيماران تحت درمان با بتا-بلوکر بيشتراست؟سوفنتانيل سيس - آتراکوريوم يا سوفنتانيل-پانکرونيوم. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (60). pp. 147-157. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n60p147-fa.pdf

Download (313kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1074&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: حفظ ثبات هموديناميک بيماران در طی بيهوشی و عمل جراحی، يکی از مهمترين اهداف متخصصين بيهوشی است. هر يک از داروهای بيهوشی اثرات هموديناميکی مختلفی دارند و تداخل اثر اين داروهابا يکديگر و با داروهايی که بيماران تا قبل از عمل مصرف می‌کنند، ممکن است باعث تغييرات هموديناميک خطرناکی شود. به منظور ايجاد يک بيهوشی کامل، در صورت مصرف دوز بالای مخدر، شيوه معمول افزودن يک داروی وريدی مانند اتوميديت به مخدر می‌باشد. در موارد استفاده از ترکيب اتوميديت و سوفنتانيل، در دريافت‌کنندگان بتا- بلوکر، نوع شل‌کننده در پاسخ بيمار به اين ترکيب مؤثر است. بر همين اساس، در پژوهشی به مقايسه تغييرات هموديناميک و شاخص‌های قلبی عروقی دو شل‌کننده عضلانی پانکرونيوم و سيس آتراکوريوم در ترکيب با دوز بالای سوفنتانيل در جراحی پيوند رگ‌های کرونر قلب بيماران تحت درمان با بتا بلوکر پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی آينده‌نگر دو سو کور طراحی و اجرا شد. بيماران مورد مطالعه شامل 80 بيمار کانديدای عمل جراحی پيوند رگ‌های کرونر در بيمارستان قلب شهيد رجايی بودند، که به‌طور تصادفی در دو گروه پانکرونيوم (40 نفر) و سيس-آتراکوريوم (40 نفر) قرار گرفتند. بيماران از نظر نوع و دوز پيش داروی بيهوشی و نيز مخدر (سوفنتانيل) و هوشبر (اتوميديت) حين عمل يکسان بودند. وضعيت هموديناميک بيماران شامل فشار خون، تعداد ضربان قلب و شاخص‌های قلبی قبل از بيهوشی و طی مراحل مختلف عمل جراحی تا 60 دقيقه بعد از القا بيهوشی مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 13 و آناليز واريانس يا اندازه‌گيری‌های مکرر (Repeated Measurement Analysis) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی‌داری در اين مطالعه در حد 05/0 در نظر گرفته شده است.(Pvalue) يافته‌ها: براساس آناليز چند متغيره، بيمارانی که سيس- آتراکوريوم دريافت کرده بودند، کاهش معنی‌داری (05/0P<) در فشار خون سيستوليک و فشار خون متوسط شريانی در مقايسه با پانکرونيوم طی دقايق اوليه القا بيهوشی نشان دادند. در ساير موارد، تغييرات در دو گروه مشابه بوده و اختلاف آماری معنی‌داری به دست نيامد. نتيجه‌گيری: اين مطالعه نشان داد که گرچه سيس- آتراکوريوم در مقايسه با پانکرونيوم در ترکيب با دوز بالای سوفنتانيل در بيمارانی که تحت درمان با بتا بلوکر هستند، می‌تواند فشار خون سيستوليک و فشار خون متوسط شريانی را به‌طور معنی‌داری کاهش دهد، اما در تعداد ضربان قلب و شاخص‌های قلبی عروقی تغييری که از لحاظ آماری و يا بالينی معنی‌دار باشد، به وجود نمی‌آورد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شل‌کننده عضلانی، پانکرونيوم، سيس- آتراکوريوم، تغييرات هموديناميک، پيوند رگ‌های کرونر
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Nov 2014 19:37
Last Modified: 16 Nov 2014 19:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1676

Actions (login required)

View Item View Item