بررسی اثر دگزامتازون داخل عضلانی بر القاء و مدت زمان زايمان و عوارض ناشی از آن

کاشانيان, مریم and مختاری, فتانه and کريمی, محمدعلی (2009) بررسی اثر دگزامتازون داخل عضلانی بر القاء و مدت زمان زايمان و عوارض ناشی از آن. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (60). pp. 159-165. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n60p159-fa.pdf

Download (237kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1075&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: يکی از روش‌های مطرح شده جهت تقويت و تسريع روند زايمان، استفاده از کورتيکوستروئيد‌ها است. اگرچه مطالعات حيوانی متعدد اهميت ترشح کورتيزول در شروع زايمان را نشان داده‌اند، اما نقش کورتيکوستروئيد‌ها در تسريع القاء زايمان در زنان هنوز نامشخص است. هدف از اين مطالعه بررسی اثر دگزامتازون داخل عضلانی بر القاء و مدت زمان زايمان و عوارض ناشی از آن می‌باشد. روش بررسی: در اين کارآزمايی بالينی دو گروه 61 نفری از زنان نولی پار دارای انديکاسيون اينداکشن زايمان با bishop score ≥ 7 به طور تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. در گروه مورد، دگزامتازون به صورت تک دوز 8 ميلی‌گرم (mg) عضلانی 6 ساعت قبل از شروع اينداکشن تجويز شد. در گروه کنترل، آب مقطر با همين فاصله داده شد. پيامد مورد انتظار، شروع فاز فعال زايمان و طول زايمان بود که بين دو گروه مقايسه گرديد. همچنين فراوانی وقوع کوريو آمنيونيت، سپسيس نوزادی و آپگار نوزادی مشخص گرديد. برای آناليز آماری از نرم‌افزار SPSS- U شامل شاخص‌های مرکزی ميانگين، نما، ميانه، و شاخص پراکندگی انحراف معيار و در برخی موارد از تست‌های آماری Chi Square وt test استفاده شد. يافته‌ها: بيماران دو گروه از نظر سن، Bishop Score، سن حاملگی و وزن زمان تولد اختلاف ارزشمند آماری نداشتند. ميانگين فاصله زمانی بين القاء زايمان تا شروع فاز فعال در گروه دريافت کننده دگزامتازون به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (‌5/1‌± 09/3 ساعت در برابر 8/1‌±‌21/4 ساعت) بود (001/0P<). ميانگين طول مدت فاز فعال در گروه مورد (38/1±‌46/2 ساعت) با گروه کنترل (73/5‌±‌87/3 ساعت) اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P>). طول مدت مرحله دوم زايمان در گروه دريافت کننده دگزامتازون، به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از گروه کنترل بود (‌09/‌16‌±‌23/22 دقيقه در برابر 32/15±‌01/29) (014/0P=). طول مرحله سوم زايمان در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. نمره آپگار دقيقه اول و پنجم جنين و عوارض مادری و جنينی شامل کوريوآمنيونيت و سپسيس نوزادی در دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری نداشت. نتيجه‌گيری: دگزامتازون داخل عضلانی، فاصله زمانی بين اينداکشن تا شروع فاز فعال زايمان وهمچنين طول مدت مرحله دوم زايمان راکوتاه تر می‌کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دگزامتازون، القای زايمان، مدت زمان زايمان،
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Nov 2014 19:37
Last Modified: 16 Nov 2014 19:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1677

Actions (login required)

View Item View Item