مقايسه کاربرد وسيله جديد )کيسه تخليه( با چست باتل برای تخليه فضای پلور

کدخدايی, حمیدرضا (2009) مقايسه کاربرد وسيله جديد )کيسه تخليه( با چست باتل برای تخليه فضای پلور. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (60). pp. 171-176. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n60p171-fa.pdf

Download (280kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1077&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: درن لوله سينه‌ای به عنوان يک سيستم بسته و به منظور تخليه حفره جنب در بيماران ترومايی و يا پس از اعمال جراحی قفسه سينه مورد استفاده قرار می‌گيرد. آنچه که در حال حاضر به‌عنوان محفظه تخليه(Chest bottle) کاربرد دارد، عموماً از جنس مواد مصنوعی سخت ساخته شده و امکان شکسته شدن آن نيز وجود دارد. همچنين برای عملکرد مناسب محفظه لازم است همواره مقداری مايع استريل (نرمال سالين) درون آن ريخته شود، که اين موضوع علاوه بر آنکه موجب فشار قابل توجه به جدارسينه بيمار ودردناک شدن آن می‌گردد، از امکان تحرک و جابجايی بيمار نيز به نحو قابل ملاحظه‌ای می‌کاهد. هدف از انجام اين پژوهش، استفاده از وسيله‌ای جديد موسوم به کيسه تخليه (Drainage bag) است، تا ضمن تخليه مايع و هوا از حفره جنب، ساير اشکالات موجود در محفظه تخليه (Chest bottle) معمولی را نيز نداشته باشد. روش بررسی: مطالعه حاضراز نوع مداخله‌ای با کارآزمايی بالينی بوده که در آن تعداد 50 بيمار از بين بيماران بستری در بخش‌های مجتمع آموزشی پژوهشی رسول اکرم(ص) که نياز به لوله سينه‌ای داشته، انتخاب و، پس از توضيح کافی و اخذ رضايت برای شرکت در طرح، به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار داده شدند. برای يک گروه از محفظه تخليه (Chest bottle) معمولی و در گروه دوم از کيسه تخليه (Drainage bag) استفاده شد. هر دو گروه مورد مطالعه از نظر شدت درد جدار قفسه سينه (با روش VAS)، رضايتمندی از وسيله و مدت زمان بستری مقايسه شده‌اند. در نهايت کليه اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفته است. برای متغيــرهای کمی از آزمــون آمـــاریIndependent Samples Test و برای تجزيه و تحليل متغيرهای کيفی از آزمون Chi square استفاده شده است. يافته‌ها: نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين شدت درد در بيماران با کيسه تخليه (Drainage bag) 2/4 واحد در مقابل 5/5 واحد در گروه با محفظه تخليه (Chest bottle) بوده است. همچنين از نظر رضايتمندی بيماران که شامل امکان جابجايی بيمار و نيز سهولت در تعويض وسيله بوده، در گروه با کيسه تخليه (Drainage bag) معادل 81% در مقابل 43% در گروه با محفظه تخليه (Chest bottle) بوده است. از نظر مدت زمان بستری نيز که از ديگر شاخص‌های مورد نظر طرح می‌باشد، برای بيماران با کيسه تخليه به طور ميانگين 3/5 روز و برای گروه با محفظه تخليه 7/8 روز بوده است. نتيجه‌گيری: با انجام اين مطالعه به نظر می‌رسد که استفاده از کيسه تخليه (Drainage bag) به جای محفظه تخليه (Chest bottle)، برای کليه بيمارانی که لوله سينه‌ای داشته به شرط آنکه نياز به ايجاد فشار منفی بيشتر (ساکشن) در فضای پلور نداشته باشند، می‌تواند با درد کمتر و احساس رضايتمندی بيشتر بيماران، موجب تسريع در مراحل بهبودی و کاهش مدت زمان بستری آن‌ها گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حفره جنب، لوله سينه‌ای، چست باتل، درناژ،
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Nov 2014 19:37
Last Modified: 16 Nov 2014 19:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1679

Actions (login required)

View Item View Item