بررسی سطح سرمی ايزوآنزيم آلکالين فسفاتاز روده‌ای در افراد مبتلا به ژيارديازيس

اخلاقی, لامع and اورمزدی, هرمزد and احسانی‌زنوز, عبدالوهاب and تولا, مهدی and خانعليها, خدیجه and سروی, شهاب‌الدين and بيرم‌وند, ملوک (2008) بررسی سطح سرمی ايزوآنزيم آلکالين فسفاتاز روده‌ای در افراد مبتلا به ژيارديازيس. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 13-20. ISSN 2228-7051

[img] Text
RJMS-v15n59p13-fa.pdf

Download (217kB)
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=997&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: ژيارديازيس توسط تک ياخته تاژکداری به نام ژيارديا لامبليا ايجاد می‌گردد که در سير زندگی خود دارای دو فرم متحرک يا تروفوزوئيت(فرم فعال) وفرم مقاوم يا کيست می‌باشد که انتقال آلودگی از طريق فرم کيست صورت می‌گيرد. از نظر بيماريزايی، ژيارديازيس تغييرات عديده‌ای را در روده باريک اعمال می‌کند. يکی از اين موارد، تغيير در سيستم آنزيمی ميزبان می‌باشد؛ لذا هدف از اين مطالعه، ارزيابی تغييرات پاتوفيزيولوژی سطح سرمی آلکالين فسفاتاز روده‌ای در افراد مبتلا به ژيارديازيس می باشد. روش بررسی: در اين مطالعه ابتدا 67 نفر از بيماران مبتلا به ژيارديازيس که آلودگی انگلی آنها با دو روش گسترش مستقيم و فرمل ـ دترجنت تأييد شده بود، انتخاب شدند و سپس آزمايشات آلانين آمينو ترانسفراز GPT) = Alanin amino transfrase ) و گاما گلوتاميل ترانسفراز γGT) γ Glutamil transfrase = ) بر روی سرم اين بيماران انجام گرفت، در مرحله بعد ميزان آلکالين فسفاتاز توتال نيز در اين بيماران ارزيابی شد. درانتها با استفاده از کيت الکتروفورز، نمونه سرم بيماران از نظر باندهای ايزوآنزيمی آلکالين فسفاتاز ارزيابی شد. در اين بررسی همچنين 30 نفر از افراد سالم که هيچ گونه آلودگی انگلی نداشتند، جهت مقايسه انتخاب شدند و تمامی آزمايشات ذکر شده در مورد آنها نيز انجام گرفت. اين مطالعه ازنوع توصيفی Cross-Sectional بود و برای تجزيه وتحليل داده‌ها از آزمون آماری ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. يافته‌ها: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان می‌دهد که در بيمارانی که دچار آلودگی شديد ژيارديايی هستند و کلونيزاسيون تک ياخته در روده باريک بيش‌تر است، ايزوآنزيم روده ای آلکالين فسفاتاز نيز افزايش می‌يابد. نتيجه‌گيری: آلودگی ژيارديا سبب می‌شود که جذب روده‌ای يون کلسيم کم شده و متعاقباً مقدار آن در سرم نيز کاهش يابد، که خود باعث افزايش ترشح هورمون پاراتورمون( PTH = Parathormone ) از غدد پاراتيروئيد می‌شود. اين هورمون بر روی ويتامين D3 اثر نموده وآن را فعال می‌کند که اثر اين ويتامين بر روی سلولهای اپيتليال روده باريک از يک سو موجب افزايش ترشح آلکالين فسفاتاز روده‌ای شده و از سوی ديگر منجر به افزايش جذب کلسيم می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آلکالين فسفاتاز روده‌ای، ايزوآنزيم، ژيارديا لامبليا، الکتروفورز، پی.تی.اچ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Nov 2014 19:40
Last Modified: 16 Nov 2014 19:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1686

Actions (login required)

View Item View Item