بررسی اندازه زاويه کمری ـ خاجی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهر تهران

گنجويان, محمدصالح and بهتاش, حمید and فرشته نژاد, سید محمد and صالحی صدقيانی, علی اصغر and عامری, ابراهیم (2008) بررسی اندازه زاويه کمری ـ خاجی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 145-150. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n59p145-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1018&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: کمردرد يکی از مشکلات شايعی است که معضلات و محدوديت­های قابل توجهی را برای فرد و جامعه به ­همراه دارد. اندازه­گيری انحنای مهره­های کمری در بررسی کمردرد مي­تواند مفيد باشد که يکی از اين موارد، اندازه زاويه کمری- خاجی مي­باشد؛ اين در حالی است که هنوز به­طورکامل اندازه مقادير نرمال اين زاويه در جمعيت عادی و سالم مشخص نشده است. بنابراين با توجه به شيوع بالای کمردرد در جمعيت ايرانی و همچنين عدم انجام مطالعات کافی در زمينه­ تعيين اندازه­ زاويه­ کمری- خاجی به عنوان يک عامل زمينه ساز در بروز کمردرد در جامعه­ ايرانی، اين مطالعه با هدف بررسی اندازه­ اين زاويه در افراد انجام گرفت . روش بررسی: اين مطالعه به روش مقطعی( Cross-sectional ) و بر روی مراجعه­کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران انجام گرفت. نمونه­گيری به روش غيراحتمالی( Non-probability ) و آسان( Convenience ) انجام شد. در نهايت 130 نفر که دارای معيارهای مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای اين منظور فرم جمع آوری اطلاعات( check list ) شامل مشخصات دموگرافيک همچون سن و جنس در مورد کليه­ افراد مراجعه­کننده تکميل مي­گرديد. به منظور ارزيابی زاويه کمری ـ خاجی( Lumbosacral angle ) از تمامی افراد در زمان مراجعه راديوگرافی ايستاده­ جانبی( standing lateral ) ناحيه کمری ـ خاجی بعمل مي­آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: از مجموع 130 فرد مورد مطالعه،‌ 70 نفر زن و 60 نفر مرد بودند. ميانگين کلی زاويه کمری ـ خاجی برابر(47/0= SD ) ˚ 77/13 بدست آمد. ميانگين اين زاويه در مردان(8/1= SD ) ˚ 84/13 و در زنان(6/0= SD ) ˚ 17/13 بود که اين اختلاف از نظر آماری معني­دار نبود(05/0< P ). همچنين همبستگی آماری معني­داری بين سن افراد با اندازه زاويه کمری ـ خاجی بدست آمد(025/0= P ). نتيجه‌گيری: نتايج مطالعه حاضر نشان مي­دهد که اندازه زاويه کمری- خاجی در جمعيت ايرانی ˚ 14- 12 می‌باشد. انجام مطالعات بيش‌تر بر روی اندازه زاويه اين مفصل در جامعه ايرانی و بويژه بررسی دقيق ارتباط مقادير اين زاويه با بروز مشکلاتی همچون کمردرد که در جامعه ما از شيوع بالايی برخوردار است، ضروری به نظر می‌رسد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زاويه کمری ـ خاجی،مقدار نرمال،کمر درد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Nov 2014 19:55
Last Modified: 16 Nov 2014 19:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1711

Actions (login required)

View Item View Item