بررسی اثر تاموکسيفن بر روی فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز(NOS) در تکامل هيپوکامپ موش صحرايی

نوبخت, ملیحه and شفيعی, معصومه and طباطبايی, پروانه and رستگار, طیبه (2008) بررسی اثر تاموکسيفن بر روی فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز(NOS) در تکامل هيپوکامپ موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 181-190. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n59p181-fa.pdf

Download (896kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1023&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: استروئيدهای مادری اثرات گوناگونی بر روی تکامل مغز دارند. تاموکسيفن، بعنوان آنتاگونيست استروژن در مغز، باعث مرگ سلولی در سلولهای هيپوکامپ در حال تکامل موش صحرائی می‌گردد. استروژن تاثير مهمی بر روند اعمال شناختی، يادگيری، پيری، آنژيوژنزيس، نوروژنزيس و حفاظت نورون‌ها دارد. هدف از اين مطالعه بررسی اثر تاموکسيفن به عنوان آنتاگونيست استروژن بر فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز( NOS = Nitric oxide synthase ) موجود در نورون‌های پيراميدال هيپوکامپ در حال تکامل موش صحرائی بود. روش بررسی: در اين مطالعه که از نوع تجربی( experimental ) بوده است، 12 دسته موش صحرائی در 3 گروه کنترل، تجربی و Sham بررسی شدند که در هر گروه 4 رده سنی جنين فول‌ترم( E22 )، نوزاد يک روزه( P1 )، يک هفته( P7 ) و سه هفته( P21 ) مورد آزمايش قرار گرفت. تزريق تاموکسيفن به ميزان 350 ميکروگرم در حلال پروپيلن گليکول، 2 روز قبل از زايمان، بصورت داخل صفاقی، روزی 2 بار انجام گرفت. پس از تهيه نمونه و برش انجمادی، واکنش هيستوشيمی بر روی ناحيه CA1 هيپوکامپ انجام گرديد و ميزان واکنش NADPH-diaphorase ( Reduced form of Nicotinamide adenine-dinucleotide phosphate ) بوسيله ميکروسکوپ نوری مطالعه گرديد. آناليز نهايی توسط برنامه آماری ( version 11.0 ) SPSS و Independent-Samples T Test در تمام گروه‌ها انجام گرديد. يافته‌ها: نتايج مشخص می‌سازد که در مراحل اوليه تکامل، تراکم سلولی کم بوده و بتدريج ضخامت لايه سلولی افزايش می‌يابد، بطوری که در هفته سوم بعد از تولد بيش‌ترين ضخامت مشاهده می‌شود. با توجه به نيمه عمر کوتاه تاموکسيفن، ديده شد که اين ماده قادر است بيش‌ترين اثر را بر گروه E22 و P1 و همچنين P7 بگذارد و رسپتور استروژن را بلوک کند. در اين مطالعه در نمونه‌هايی که تاموکسيفن دريافت نکردند، به دليل وجود استروژن، ميزان واکنش NADPH-diaphorase که بيانگر ميزان فعاليت NOS می‌باشد، بيش‌تر بود و در نمونه‌هايی که تاموکسيفن دريافت نمودند، در مراحل اوليه دريافت، يعنی قبل از تولد و 16 ساعت بعد از تولد به دليل بلوکه شدن رسپتور استروژن، ميزان واکنش NADPH-diaphorase کاهش يافت و با گذشت زمان، اين پاسخ رو به زوال گذاشت. از طرفی تعداد سلولهای عصبی در ناحيه CA1 هيپوکامپ متناسب با کاهش فعاليت NOS در اين ناحيه، کاهش نشان داد. کاهش فعاليت NOS و نيز کاهش سلولهای هيپوکامپ در گروه‌های جنين 22 روزه(فول ترم) و نوزاد يک روزه و يک هفته‌ای مشاهده شد که به نظر می‌رسد که به علت کوتاه بودن عمر تاموکسيفن باشد. نتيجه‌گيری: نتايج حاصل از مطالعه حاضر، نشان می‌دهد که هورمون استروژن بر رشد و تکامل سلولهای پيراميدال هيپوکامپ که با واسطه نيتريک اکسيد صورت می‌گيرد، موثر می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تاموکسيفن،نيتريک اکسيد، ان آ دی پی اچ ـ دی ،هيپوکامپ
Subjects: QV pharmacology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Nov 2014 09:49
Last Modified: 04 Jul 2017 07:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1716

Actions (login required)

View Item View Item