بررسی ايمونوگلوبولين‌هايIgG ، IgAتوتال و IgG2در افراد بالغ آلوده به بلاستوسيستيس هومينيس

اورمزدی, هرمزد and اخلاقی, لامع and رزمجو, الهام and بيرم‌وند, ملوک and سروی, شهاب‌الدين and تولا, مهدی (2008) بررسی ايمونوگلوبولين‌هايIgG ، IgAتوتال و IgG2در افراد بالغ آلوده به بلاستوسيستيس هومينيس. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 49-54. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n58p49-fa.pdf

Download (139kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=894&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: بلاستوسيستيس هومينيس(Blastocystis hominis) انگل ساکن روده انسان و حيوان است که با وجود تحقيقات وسيعی که بر روی آن انجام گرفته است، هنوز نقش بيماری‌زايی آن مورد بحث می‌باشد. شيوع آلودگی به اين ارگانيسم، در کشورهای توسعه يافته 10-5/1 درصد و در کشورهای در حال توسعه تا 50 درصد گزارش شده است. هدف از اين پژوهش، بررسی ايمونوگلوبولين‌های توتال IgG(Immunoglobulin G) و توتال IgA (Immunoglobulin A) و IgG2(Immunoglobulin G2) در افراد بالغ آلوده به بلاستوسيستيس هومينيس و مقايسه آنها با افراد سالم است. روش بررسی: اين مطالعه به صورت مقطعی(cross-sectional) و مورد ـ شاهدی(case-control) بر روی 100 فرد بالغ آلوده به بلاستوسيستيس هومينيس و 100 فرد سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران و بيمارستان ميلاد صورت گرفت. انجام آزمايشهای مربوطه، با استفاده از روش نفلومتری و کيت Minineph شرکت انگليسی The Binding Site Ltd., Birmingham, Uk صورت گرفت. در پايان، نتايج به دست آمده با کمک آزمون آماری Independent samples T-Test و برنامه SPSS Version 12 آناليز شدند. يافته‌ها: به موجب نتايج به دست آمده، ميزان توتال IgA در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (t=409,P=0.683). اما، در نتايج حاصل از بررسی توتال IgG و IgG2 اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. (002/0=P، 02/2=t: IgG2 و 005/0=P، 83/2=t: IgG). نتيجه‌گيری: نتايج نشان می‌دهد که احتمالاً پاسخ سيستم ايمنی نسبت به آنتی‌ژن‌های کربوهيدراتی و گليکوژنی واکوئول مرکزی اين تک ياخته، منجر به افزايش سطح IgG سرمی به خصوص زير کلاس IgG2 می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بلاستوسيستيس هومينيس،توتال IgG 3،توتال IgA ، IgG2
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Nov 2014 09:58
Last Modified: 18 Nov 2014 09:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1724

Actions (login required)

View Item View Item