پايايی و روايی مقياس حمايت اجتماعی در دانشجويان دانشگاه‌های اصفهان

زکی, محمدعلی (2009) پايايی و روايی مقياس حمايت اجتماعی در دانشجويان دانشگاه‌های اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (4). pp. 439-444. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v14n4p439-fa.pdf

Download (191kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=614&sid=1&...

Abstract

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پايايی و روايی مقياس حمايت اجتماعی است. روش: آزمودنی‌های پژوهش 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های اصفهان بودند که به روش خوشه‌ای- تصادفی نمونه‌گيری شده و به‌کمک مقياس حمايت اجتماعی کاترونا و راسل ارزيابی شدند. برای آزمون روايی ابزار پژوهش، پرسش‌نامه احساس خوشبختی گلدبرگ به‌کار برده شد. تحليل داده‌ها به‌کمک روش‌های آماری توصيفی، آزمون t، ضريب همبستگی پيرسون، تحليل واريانس يک‌‌متغيره و چندمتغيره انجام شد. يافته‌ها: ضريب همبستگی پايايی ابزار (آلفای کرونباخ) برای کل آزمودنی‌ها، پسران و دختران به‌ترتيب 85/0، 87/0و 82/0 به‌دست آمد. بررسی روايی سازه به‌کمک تحليل عاملی نشان دادکه شش زيرمقياس حمايت اجتماعی قابل تقليل در يک عامل هستند و عامل يادشده را می‌توان حمايت اجتماعی ناميد. رابطه معنی‌داری بين حمايت اجتماعی واحساس خوشبختی وجود داشته (449/0=r)که گويای روايی ابزار پژوهش می‌باشد. نتيجه‌گيری: مقياس حمايت اجتماعی دارای پايايی و روايی بسيارمطلوبی است و متناسب با فرهنگ ايران کاربرد دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حمايت اجتماعي؛ پايايي؛ احساس خوشبختي؛ دانشجويان،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Nov 2014 10:29
Last Modified: 18 Nov 2014 10:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1729

Actions (login required)

View Item View Item