مقايسه سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی در زنان حامله پره اکلامپتيک و زنان حامله نرمال با استفاده از داپلرترانس کرانيال

روحانی, محمد and سينا, فرزاد and زمانی, بابک and اکبريان‌نيا, سید محمدعلی (2008) مقايسه سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی در زنان حامله پره اکلامپتيک و زنان حامله نرمال با استفاده از داپلرترانس کرانيال. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 117-122. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n58p117-fa.pdf

Download (134kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=903&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: پره اکلامپسی، با مرگ و مير(Morbidity و Mortality) قابل توجه مادر و جنين همراه است. داپلرترانس کرانيال(TCD)، به عنوان يک روش غير تهاجمی در پره اکلامپسی برای ارزيابی هموديناميک شريان مغزی ميانی(MCA) به کار رفته است. دانستن تأثير حاملگی نرمال و پره اکلامپسی بر هموديناميک مغز برای درمان مناسب اين افراد در بيهوشی، زايمان و بويژه مصرف داروهای وازو اکتيو ضروری است. هدف از انجام اين پژوهش اندازه‌گيری سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی در زنان حامله پره اکلامپتيک و مقايسه با زنان حامله نرمال با استفاده از داپلر ترانس کرانيال ميباشد. روش بررسی: در اين مطالعه مورد-شاهدی با استفاده از TCD سرعت جريان خون در شريان مغزی ميانی و اندکس‌های مربـوط بــه آن شامــل حداکثــر سرعــت سيستولــی (PSV)Peak Systolic Velocity، سرعــت انتهای دياستولی(EDV)End Diastolic Velocity، سرعت ميانگين (MV)Mean Velocity و (PI)Index Pulsatility در 30 زن حامله نرمال و 30 زن حامله پره اکلامپتيک که از نظر سن، سن حاملگی و رتبه حاملگی با هم همسان بودند، بررسی شدند. داده‌ها از طريق برنامه‌ نرم‌افزاری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از روش Independent t-test و Fisher Exact test مورد بررسی آماری قرار گرفت. يافته‌ها: در اين مطالعه ديده شد که در افراد حامله پره اکلامپتيک PSV(cm/s 3/113 در مقايسه با cm/s31/76، 001/0P<)، EDV(cm/s1/59 در مقايسه با cm/s4/38، 001/0P<) و MV(cm/s8/73 در مقايسه با cm/s1/46، 001/0P<) به طور معنی‌داری از گروه حامله نرمال بيشتر است. نتيجه‌گيری: اين يافته‌ها، مطرح کننده حالت انقباض عروقی(Vasoconstriction) در زنان پره اکلامپتيک می‌باشد که اين مسئله می‌تواند در اثر مواد وازواکتيو در گردش خون(Circulatory Vasoactive Substances) يا تحريک سمپاتيک باشد. اين تغييرات، ممکن است مدت‌ها قبل از شروع پره اکلامپسی اتفاق افتاده باشد، لذا TCD ممکن است در پيشگويی پره اکلامپسی مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: داپلرترانس کرانيال،پره اکلامپسی،سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی، حاملگی نرمال
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Nov 2014 10:30
Last Modified: 18 Nov 2014 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1740

Actions (login required)

View Item View Item