مقايسه سطح آگاهی از خودآزمايی پستان در دانشجويان دختر دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی شيراز

قائم, هاله and جعفری, پیمان and مصلحی, شاندیز (2008) مقايسه سطح آگاهی از خودآزمايی پستان در دانشجويان دختر دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی شيراز. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 145-153. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v15n58p145-fa.pdf

Download (175kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=907&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: سرطان پستان به عنوان شايعترين بدخيمی در زنان، در دسته تومورهای با رشد آهسته قرار داشته و يکی از معدود بدخيمی‌هايی است که در صورت تشخيص زودرس پيش‌آگهی خوبی دارد. مناسب‌ترين و موثرترين روش غربالگری سرطان پستان، خودآزمايی پستانها است. بدين لحاظ و به منظور بررسی آگاهی از خودآزمايی پستانها، مطالعه‌ای در بين دانشجويان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی و علوم شيراز در سال 1383 انجام گرفت. روش بررسی: مطالعــه حاضــر، مطالعــه‌ای مقطعــی ـ تحليلــی می‌باشــد که بر روی 198 دانشجوی دختر دانشگاه شيراز و 180 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی شيراز انجام گرفت. دانشجويــان بــا استفاده از روش نمونه‌گيری طبقه‌ای، تصادفی(رشته‌های تحصيلی طبقات را تشکيــل می‌دادنــد) انتخاب و اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسشنامــه جمع‌آوری گرديد. پس از جمع‌آوری، داده‌ها وارد نرم‌افزار آماری SPSS گرديد و تجزيه و تحليل‌های لازم توسط آزمونهای Independent Sample T-test، ANOVA، رگرسيون خطی و آمار توصيفی صورت پذيرفت. يافته‌ها: مهم‌ترين نتايج به شرح زير است: از کل 12 سؤال مربوط به آگاهی، ميانگين آگاهی از (BSE)Breast Self Examination در دانشجويان دانشگاه شيراز 6/7±7/4 و در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی 9/2±8/5 بود که اختلاف بين آنها از لحاظ آماری معنی‌دار بود(049/0=P). ميزان آگاهی از خودآزمايی پستانها با سابقه فاميلی سرطان پستان، سن، سال تحصيلی و وضعيت تأهل اختلاف معنی‌داری نشان نداد. اما، ميزان آگاهی از خودآزمايی پستان در بين دانشجويانی که اين واحد را به عنوان واحد درسی می‌گذرانند با دانشجويانی که اين آموزش را به عنوان واحد درسی ندارند، اختلاف معنی‌داری را نشان داد(000/0P<). نتيجه‌گيری: با توجه به يافته‌های فوق، می‌توان به اين نتجه‌گيری کلی رسيد که سطح آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بالاتر از دانشجويان دانشگاه علوم شيراز بوده است. اما در کل، دانشجويان سطح آگاهی پايين‌تر از حد ميانگين داشتند. لذا، لزوم آموزش از طريق همکاری دانشکده‌ها در قالب جلسات آموزشی اجتناب ناپذير است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آگاهی،خودآزمايی پستان،سرطان پستان، دانشجويان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Nov 2014 10:31
Last Modified: 18 Nov 2014 10:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1744

Actions (login required)

View Item View Item