بررسی فراوانی سنگ‌های صفراوی در سونوگرافی کيسه صفرا و مجاری صفراوی بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 83-1379

آگاه, شهرام and فرشته‌نژاد, سید محمد and رحمتی نشاط, طاهره (2008) بررسی فراوانی سنگ‌های صفراوی در سونوگرافی کيسه صفرا و مجاری صفراوی بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 83-1379. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 7-13. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n57p7-fa.pdf

Download (155kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=818&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: سنگ‌های صفراوی، شايع‌ترين اختلال در سيستم صفراوی می‌باشند که مشکلات اقتصادی و بهداشتی فراوانی را در اکثر کشورهای جهان به همراه دارند. در دو دهه اخير توجهات زيادی به عوامل خطر و نيز فاکتورهای اپيدميولوژيک سنگ صفراوی معطوف شده است و سونوگرافی دراين بين، نقش مهمی را ايفا می‌نمايد؛ هرچند امروزه شيوع و اپيدميولوژی اين بيماری به دنبال تغيير در روشهای زندگی و صنعتی شدن جوامع، رو به تغيير است. ازاين‌رو، اين مطالعه با هدف بررسی فراوانی سنگ‌های صفراوی در سونوگرافی کيسه صفرا و مجاری صفراوی بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران و نيز بررسی علايم و يافته‌های اين افراد به انجام رسيد. روش بررسی: اين مطالعه به روش مشاهده‌ای مقطعی (cross-sectional) بر روی 1312 بيمار بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران که طی سالهای 83-1379 تحت سونوگرافی کيسه صفرا و مجاری صفراوی قرار گرفته بودند، به انجام رسيد. از اين تعداد، در 420 نفر سنگ صفراوی تشخيص داده شد. در اين افراد، متغيرهای دموگرافيک از قبيل سن، جنس و علايم بالينی و همچنين يافته‌های آزمايشگاهی و سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها توسط نرم افزار آماری (version13) SPSSمورد آناليز قرار گرفتند و در آناليز تحليلی از آزمون Chi-square استفاده شد. يافته‌ها: درصد فراوانی سنگ صفراوی در مطالعه حاضر، 32% (420 بيمار از 1312 نفر) برآورد شد. از 420بيمار داری سنگ صفراوی، 316 نفر (2/75%)، زن و 104 نفر (8/24%)، مرد بودند و ميانگين سنی اين افراد، 21/58 سال (3/14= SD) بود. شايع‌ترين شکايات بالينی در بيماران دارای سنگ صفراوی به ترتيب شامل درد ربع فوقانی راست (9/67%) و تهوع و استفراغ (8/59%) بود. همچنين در آناليز آماری، ارتباط معنی داری بين گروه سنی بيماران با محل سنگ صفراوی (001/0=P) و درد ربع فوقانی راست شکم (000/0=P) وجود داشت. نتيجه‌گيری: نتايج مطالعه حاضر علاوه بر تاييد شيوع بالای سنگ‌های صفراوی در زنان و نيز رده‌ سني74- 55 سال، حاکی از وجود ارتباط بين محل وجود سنگ و نيز درد ربع فوقانی راست شکم با رده سنی بود، بطوری‌که در بيماران جوان‌تر، محل سنگ در اکثر موارد در کيسه صفرا بود، در حالی‌که در بيماران مسن‌تر، شيوع سنگ در کيسه صفرا، کاهش و در مجاری صفراوی افزايش می‌يافت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سنگ صفراوی، شکايت بالينی،شيوع، اپيدميولوژی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journals > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Nov 2014 20:29
Last Modified: 18 Nov 2014 20:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1757

Actions (login required)

View Item View Item