ارتباط اسکيزوفرنيا با ليپيد پراکسيداسيون، ظرفيت تام آنتی‌اکسيدان‌های سرم و گروه‌های تيول

صالحی, بهمن and وکيليان, کتايون and رنجبر, اکرم (2008) ارتباط اسکيزوفرنيا با ليپيد پراکسيداسيون، ظرفيت تام آنتی‌اکسيدان‌های سرم و گروه‌های تيول. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 140-145. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v14n2p140-fa.pdf

Download (246kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=463&sid=1&...

Abstract

هدف: با توجه به اهميت تأثير افزايش راديکال‌های آزاد مانند سوپراکسيداز و نيتريک اکسايد بر نارسايی دفاع آنتی‌اکسيدانی و آسيب به مغز، اين پژوهش با هدف مقايسه استرس اکسيداتيو در اسکيزوفرنيا و افراد سالم انجام شده است. روش: اين بررسی به‌صورت مقطعی، بر روی 60 بيمار که بر پايه معيارهای تشخيصی DSM-IV-TR توسط روانپزشک، مبتلا به اسکيزوفرنيا تشخيص داده شده بودند و 180 فرد عادی که از نظر سن، جنس، سيگاری‌بودن و نيز ميزان درآمد هم‌سان شده بودند، انجام شد. بيماران به‌صورت در دسترس در بيمارستان اميرکبير اراک نمونه‌گيری شدند. از نمونه‌ها پس از پرکردن رضايت‌نامه، پنج سی‌سی خون وريدی برای اندازه‌گيری شاخص‌های استرس اکسيداتيو گرفته شد. برای اندازه‌گيری ميزان پراکسيداسيون ليپيدی از روش ساتو و معرف TBA، برای گروه‌های تيول از روش هيو و معرف DTNB و برای ارزيابی فعاليت آنتی‌اکسيدانی تام پلاسما از روش FRAP (بنزی) که توانايی پلاسما را در احيای يون‌های فريک به فرو ارزيابی می‌کند بهره گرفته شد. داده‌ها به‌کمک آزمون آماری t ، ضريب همبستگی اسپيرمن و الگوی رگرسيون لجستيک تحليل شدند. يافته‌ها: ميانگين سنی آزمودنی‌ها 13/32 سال (انحراف معيار 46/9) بود. 7 نفر مبتلا به اسکيزوفرنيای حاد و 53 نفر مبتلا به اسکيزوفرنيای مزمن بودند. ميانگين شاخص گروه‌های تيول بين دو گروه مورد و گواه دارای تفاوت معنی‌دار بود (001/0p<). ميانگين شاخص FRAP بين گروه‌های مورد و گواه نيز تفاوت معنی‌دار داشتند (005/0p<). ميانگين شاخص TBA در گروه مورد نسبت به گروه گواه از نظر آماری معنی‌دار نبود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسکيزوفرنيا، تيول، پراکسيداسيون ليپيد، ظرفيت تام آنتی‌اکسيدان،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 26 Nov 2014 11:21
Last Modified: 26 Nov 2014 11:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1782

Actions (login required)

View Item View Item