مقايسه اثرات تزريق داخل مفصلی پتيدين با بوپيواکايين 5/0% پس از پايان آرتروسکوپی زانو بر ميزان بی‌دردی بعد از عمل

ايمانی, فرناد and حسنی, ولی الله and رازی, محمد and انتظاری, سعیدرضا (2007) مقايسه اثرات تزريق داخل مفصلی پتيدين با بوپيواکايين 5/0% پس از پايان آرتروسکوپی زانو بر ميزان بی‌دردی بعد از عمل. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 53-61. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n56p53-fa.pdf

Download (169kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=773&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: يکی از روشهای کنترل درد بعد از آرتروسکوپی زانو، تزريق داخل مفصلی مورفين با يا بدون بی‌حس کننده موضعی می‌باشد. پتيدين، مخدری است که دارای اثرات ضعيف بی‌حس کننده موضعی نيز می‌باشد. هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه اثرات بی‌دردی تزريق داخل مفصلی پتيدين، بوپيواکايين 5/0% و مخلوط آنها بعد از پايان آرتروسکوپی زانو بر ميزان درد پس از عمل بوده است. روش بررسی: 60 بيمار بزرگسال II و I ASA(American society of anesthesiologist's) کانديد آرتروسکوپی زانو، تحت بيهوشی عمومی، در 3 گروه 20 نفری تحت مطالعه کارآزمايی بالينی دو سويه کور قرار گرفتند. پيش‌داروی بيهوشی(ميدازولام و آلفنتانيل)، القاء بيهوشی(پروپوفول و آتراکوريوم) و نگهداری بيهوشی(انفوزيون پروپوفول و آلفنتانيل توسط پمپ انفوزيون و نيز اکسيژن و نيتروس اکسايد 50% و تکرار آتراکوريوم) در تمام بيماران يکسان بود. در پايان جراحی، 20 ميلی‌ليتر محلول، توسط ارتوپد به داخل مفصل تزريق گرديد. اين محلول در گروه B، حاوی بوپيواکايين 5/0%، در گروه M، حاوی 100 ميلی‌گرم پتيدين و نرمال سالين و در گروه BM، حاوی بوپيواکايين 5/0% و 100 ميلی‌گرم پتيدين بود. متيل پردنيزولون به ميزان 40 ميلی‌گرم نيز به محلول تمام بيماران اضافه گرديد. پس از انتقال به بخش، دستگاه پمپ تزريق وريدی PCIA(Patient controlled IV analgesia) حاوی فنتانيل، برای کنترل درد به بيماران وصل گرديد. مدت بی‌دردی بعد از عمل، نمره درد در ساعات 2، 6و 12 پس از عمل، زمان درخواست مسکن بعد از عمل، مقدار فنتانيل مصرفی در طول 24 ساعت اول و نيز بروز عوارض، مورد ارزيابی قرار گرفتند. آناليز آماری با استفاده از آزمون‌های آنووای يکطرفه، توکی، Kruskal-Wallis، من‌ويتنی(برای متغيرهای کمی) و آزمون مجذور کای يا فيشر(برای متغيرهای کيفی) صورت گرفت. يافته‌ها: طول مدت بی‌دردی بعد از عمل در گروه BM، طولانی‌تر از دو گروه ديگر بود ولی گروه M، تفاوت معنی‌داری با گروه B نداشت(به ترتيب 51±211، 40±72 و 34±51 دقيقه). زمان اولين درخواست مسکن در گروه BM، طولانی‌تر از دو گروه ديگر و در گروه M نيز، طولانی‌تر از گروه B بود[به ترتيب 38±300، 60±132 و 45±82 دقيقه(05/0P<)]. همچنين، مقدار فنتانيل مصرفی در گروه BM، کمتر از دو گروه ديگر و در گروه M نيز کمتر از گروه B بود[به ترتيب 52±307، 98±352 و 105±382 ميکروگرم(05/0P<)]. هر چند ميانگين نمره درد در تمام بيماران پايين بود و در ساعت ششم و دوازدهم، تفاوت معنی‌داری بين گروه‌ها ديده نشد، ولی گروه BM، نمره درد کمتری در ساعت دوم داشت(05/0P<). رضايتمندی بيماران در گروه BM، اختلاف معنی‌داری با دو گروه ديگر داشت(05/0P<)، عوارض قابل توجهی نيز مشاهده نگرديد. نتيجه‌گيری: تزريق داخل مفصلی پتيدين در پايان آرتروسکوپی زانو می‌تواند به عنوان جايگزينی برای بوپيواکايين باشد. بعلاوه، مخلوط پتيدين و بوپيواکايين می‌تواند باعث تشديد اثرات هر کدام از اين دو دارو به تنهايی شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تزريق داخل مفصلی، پتيدين، بوپيواکايين،آرتروسکوپی، بی‌دردی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Nov 2014 11:30
Last Modified: 26 Nov 2014 11:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1802

Actions (login required)

View Item View Item