بررسی اثر سيستم کانابينوييدی اندوژن بر عملکرد عصبی بافت کورپوس کاورنوزوم دستگاه تناسلی خارجی موشهای صحرايی نر

قاسمی, مهدی and صادقی‌پور رودسری, حامد and دهپور, احمدرضا and صادقی‌پور رودسری, حمیدرضا (2007) بررسی اثر سيستم کانابينوييدی اندوژن بر عملکرد عصبی بافت کورپوس کاورنوزوم دستگاه تناسلی خارجی موشهای صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 137-147. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n56p137-fa.pdf

Download (647kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=783&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: اگر چه بررسی‌ها نشان داده‌اند که اندوکانابينوييدها اثراتی مرکزی بر نعوظ دارند، ولی اثر محيطی آنها بر نعوظ نامشخص می‌باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی اثر آناندامايد(يک کانابينوييد اندوژن) بر پاسخ‌های شل شدگی القاء شده با تحريک اعصاب غيرآدرنرژيک غير کولينرژيک(NANC=Non adrenergic Non cholinergic) در بافت کورپوس کاورنوزوم(بافت حياتی در ايجاد نعوظ) موشهای صحرايی نر بوده است. روش بررسی: کورپوس کاورنوزوم موشها بعد از جدا شدن توسط دايسکت دقيق و گذاشتن در حمام ارگان استاندارد اکسيژنه و حاوی آتروپين(1 ميکرومول) و گوانتيدين(5 ميکرومول)(به ترتيب جهت بلوک کولينرژيک و آدرنرژيک) و به دنبال ايجاد انقباض توسط 5/7 ميکرومول فنيل‌افرين، توسط تحريک الکتريکی در فرکانس‌های 2، 5، 10و 15 هرتز، دچار شل شدگی شدند و نتايج توسط دستگاه الکتروفيزيوگراف ثبت گرديد. آناندامايد(1و 3 ميکرومول در گروه‌های مجزا)، 20 دقيقه قبل از تحريکات الکتريکی به حمام ارگان اضافه شد. در گروه‌های مجزای ديگر، هر يک از آنتاگونيست‌های اختصاصی رسپتورهای CB1(يک ميکرومول AM251)، CB2(يک ميکرومول AM630) و وانيلوييدی(3 ميکرومول کاپسازپين)، 45 دقيقه قبل از آناندامايد(يک ميکرومول) به حمام اضافه شدند. همچنين، وجود رسپتورهای کانابينوييدی و وانيلوييدی در اين بافت توسط روش وسترن بلات ارزيابی شد. هر گروه شامل 6 حيوان بود. نوع مطالعه به صورت تجربی(Experimental) بوده و تحليل آماری داده‌ها به وسيله آناليز يکطرفه واريانس(ANOVA) متعاقب Newman-Keuls as post-hoc test انجام شد و 05/0P< از لحاظ آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد. يافته‌ها: پاسخ‌های شل‌شدگی وابسته به NANC در بافت کورپوس به طور معنی‌داری(01/0P<) در حضور آناندامايد(1و 3 ميکرومول) افزايش يافتند. اثر تقويت کننده آناندامايد بر پاسخ‌های NANC در حضور AM251(يک ميکرومول) و کاپسازپين(3 ميکرومول) اما نه با AM630(يک ميکرومول)، به طور معنی‌داری(01/0P<) کاهش يافت. همچنين، مهار کننده آنزيم نيتريک اکسايد سنتاز[يک ميکرومول L-NAME(Nw-Nitro-L-Arginine Methylester)]، به طور معنی‌داری(001/0P<) پاســخ‌های شل شدگــی را در حضــور يا غيــاب آناندامايــد مهار کرد. اگر چه 30 نانومول L-NAME اثری بر پاسخ‌های NANC نداشت، به طور معنی‌داری(01/0P<) اثر تقويت کننده آناندامايد را بر پاسخ‌های NANC کاهش داد. همچنين، آناندامايد اثری بر پاسخ‌های شل شدگی توسط دوزهای مختلف نيتروپروسايدسديم(يک ميکرومول و 10 نانومول) نداشت. وسترن بلات بافت کورپوس کاورنوزوم نشان داد که پروتئين رسپتورهای CB1 و VR1(اما نه CB2) در اين بافت وجود دارند. نتيجه‌گيری: مطالعه حاضر برای اولين بار نشان داد که آناندامايد(يک اندوکانابينوييد) باعث افزايش پاسخ‌های شل‌شدگی وابسته به NANC در بافت کورپوس کاورنوزوم موشهای صحرايی نر از طريق هر يک از رسپتورهای CB1 و وانيلوييدی VR1 می‌شود. به نظر می‌رسد که در اين اثر، مسير نيتريک اکسايد درگير باشد. همچنين، در اين مطالعه نشان داده شد که رسپتورهای CB1 و VR1 در اين بافت وجود دارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کانابينوييدها، اعصاب غيرآدرنرژيک غيرکولينرژيک NANC، نيتريک اکسايد، بافت کورپوس کاورنوزوم ،موش صحرايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 14:27
Last Modified: 27 Nov 2014 14:27
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1811

Actions (login required)

View Item View Item