بررسی مقايسه ای اثر بخشی ليزر الکساندريت در موزدايی زنان با سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCO)‌و زنان بدون سندرم تخمدان پلی کيستيک

راثی, عباس and زمانی, سارا (2013) بررسی مقايسه ای اثر بخشی ليزر الکساندريت در موزدايی زنان با سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCO)‌و زنان بدون سندرم تخمدان پلی کيستيک. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر پزشکی, 10 (1). pp. 8-12. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
بررسي مقايسه اي اثر بخشي ليزر الكساندريت در موزدايي زنان با سندرم تخمدان.pdf

Download (352kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir

Abstract

چکيده مقاله: مقدمه: يکی از علايم آزاردهنده بيماری PCOD هيرسوتيسم می باشد که می توان از ليزر برای رفع آن استفاده کرد. مقايسه اثربخشی ليزر در هيرسوتيسم در زنان مبتلا به PCOD در مقايسه با زنان غير درگير در ارزيابی تعداد جلسات مورد نياز جهت رفع موهای زايد و لزوم مصرف همزمان داروهای هورمونی کمک کننده می باشد. روش بررسی: در يک مطالعه مداخله ای 11 زن PCO مثبت و 34 زن PCO منفی در طی سال 1390 تحت درمان با ليزر الکساندريت Team Italy ، طبق پروتکل درمانی ارايه شده، قرار گرفتند. از بيماران قبل از شروع درمان و بعد از هر بار درمان عکس گرفته می‌شد و تعداد موها در يک سانتی مترمربع به صورت راندوم شمرده می شد. سپس ميانگين کاهش مو در هر جلسه محاسبه می شد. در پايان ميزان کاهش مو در گروه PCO مثبت با گروه PCO منفی مقايسه و تحت آزمون های آماری قرار گرفتند. يافته‌ها: در 3 جلسه درمان انجام شده و شش ماه بعد از آخرين جلسه درمان در گروه PCO مثبت به ترتيب بعد از جلسه اول ميزان کاهش مو 13/13% با انحراف معيار 52/11،‌بعد از جلسه دوم ميزان کاهش مو 69/21% با انحراف معيار 35/16 وبعد از جلسه سوم ميزان کاهش مو 54/32% با انحراف معيار 79/19 بود. 6 ماه بعد از آخرين جلسه درمان ميزان کاهش مو 95/30% با انحراف معيار 77/17 (05/0 Pvalue < ) به دست آمد. گروه PCO منفی، ميانگين کاهش مو بعد از جلسه اول 61/25% با انحراف معيار 50/13، بعد از جلسه دوم ميانگين کاهش مو 35/47 درصد با انحراف معيار 41/16، بعد از جلسه سوم ميانگين کاهش مو 78/57 با انحراف معيار 85/16 و شش ماه بعد از آخرين جلسه درمان ميانگين کاهش مو 87/57 درصد با انحراف معيار 75/20 (05/0 Pvalue < )داشتند. ميانگين کاهش مودرافراد PCO مثبت نسبت به افراد PCO منفی به صورت معنی‌داری کاهش کمتری داشت (05/0 Pvalue < ). نتيجه گيری: در درمان موی زايد در افراد PCO ‌ مثبت نياز به درمان همزمان دارويی و تعداد جلسات بيشتر درمان با ليزر جهت نتايج بهتر نسبت به افراد PCO منفی وجود دارد واژه‌های کلیدی: ليزر الکساندريت، رفع موهای زايد، PCO

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 10 Aug 2014 05:02
Last Modified: 10 Aug 2014 05:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/183

Actions (login required)

View Item View Item