سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربيت

خدمتگزار, حسين and شاره, حسين and وکيلی, يعقوب and اصغرنژاد فريد, علی اصغر (2008) سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 17-23. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v14n1p17-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=410&sid=1&...

Abstract

هدف: اين پژوهش با هدف مقايسه سبك اسناد بزهكاران كانون اصلاح و تربيت شهر تهران با سبك اسنادي مراقبان اين كانون اجرا شد. روش: اين پژوهش از نوع عل ي- مقايس هاي است و در آن دو گروه آزمايشي ( 30 نفر از بزهكاران و 15 نفر از مراقبا ن كانو ن) و يك گروه گواه ( 30 فرد عاد ي) كه از نظر سن، جنس و تحصيلات همتا شده بودند، بررسي شدن د. آزمودن يهاي گروه بزهكار به شيوه نمون هگيري تصادفي ساده و گروه عادي به شيوه نمون هگيري در دسترس انتخاب شدن د، اما ب هعلت شمار كم مراقبا ن كانون اصلاح و بررسي شدند. داد هها ب هكمك ( ASQ) تربيت، همه آنها ارزيابي شدن د. آزمودن يهاي سه گروه ب هكمك مصاحبه و پرس شنام ه سبك اسناد تحليل واريانس ي كطرفه و آزمون تعقيبي شفه تحليل شدند. يافته ها: يافت هها نشان دادند كه سبك اسنادي بزهكاران براي رويدادهاي ناخوشايند متفاوت از سبك اسنادي مراقبان و افراد عادي بوده و است. تفاوت ساير سب كهاي اسنادي در هي چيك از گرو هها معن يدار نبود. ( p<0/ و ناپايدارتر ( 01 ( p<0/ نسبت به آنها بيرون يتر ( 01 نتيجه گيري: بزهكاران داراي اختلال سلوك، رويدادهاي بد و ناخوشايند را به عوامل بيروني و ناپايدار نسبت م يدهند كه خود م يتواند در بروز و تداوم بزهكاري آنان نقش داشته باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک اسناد، بزهکاری، اختلال سلوک،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Nov 2014 14:51
Last Modified: 27 Nov 2014 14:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1846

Actions (login required)

View Item View Item