بررسی ارزش تشخيصی اندازه‌گيری آنزيم آدنوزين دآميناز در مايع پلور، برای افتراق موارد بدخيمی و سل در مقايسه با بيوپسی پلور

تقی‌پور ظهير, شکوه and صالحی‌نيا, هادی (2007) بررسی ارزش تشخيصی اندازه‌گيری آنزيم آدنوزين دآميناز در مايع پلور، برای افتراق موارد بدخيمی و سل در مقايسه با بيوپسی پلور. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (54). pp. 63-70. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n54p63-fa.pdf

Download (157kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=700&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: پلورال افيوژن، در زمينه بسياری از بيماری‌ها مشاهده می‌گردد که دو گروه عمده آن، بدخيمی‌ها و سل می‌باشند. در حال حاضر جهت افتراق اين دو از يکديگر، بيوپسی از پلور انجام می‌گيرد که علاوه بر اينکه يک روش تهاجمی است، هزينه‌دار نيز می‌باشد، به همين دليل محققان برآنند تا راه‌های ساده‌تر و با تهاجم کمتری را برای تشخيص علت پلورال افيوژن پيدا کنند که يکی از روشهای ذکر شده، اندازه‌گيری فعاليت آدنوزين دآميناز ADA(Adenosine deaminase) در مايع پلور است که در جاهای مختلف دنيا انجام شده و نتايج متفاوتی گزارش شده است. در راستای تحقق اين اهداف، در اين مطالعه سعی شد تا با اندازه‌گيری سطح آنزيم آدنوزين دآميناز مايع پلور بيماران مبتلا به پلورال افيوژن و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوپسی، در صورت امکان اين روش به عنوان روش پيشنهادی جهت تفکيک مواردی که از لحاظ بالينی، افتراق اين دو از يکديگر مشکل می‌باشد، مطرح شود. روش بررسی: اين مطالعه از نوع توصيفی ـ تحليلی بود و بصورت cross-sectional روی 60 بيمار که در بخش داخلی و عفونی بيمارستان شهيد صدوقی يزد با شک به سل يا بدخيمی بستری بودند، انجام شد؛ بطوری که ابتدا سطح ADA مايع پلور گرفته شده، اندازه‌گيری شد(cut off point=35u/lit) و سپس نتايج آن با نتايج بيوپسی مقايسه گرديد. يافته‌ها: اطلاعات حاصل از اندازه‌گيری سطح ADA و نتايج بيوپسی، با استفاده از نرم‌افزار (version 10)SPSS و آزمون آماری Chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. براساس نتايج بدست آمده، حساسيت سطح ADA جهت تشخيص سل در مقايسه با بيوپسی، 4/68% و برای ضايعات بدخيم، 3/91% بود. ويژگی سطح ADA جهت تشخيص سل در مقايسه با بيوپسی 6/92% و برای ضايعات بدخيم 8/37% بود. ارزش اخباری مثبت ADA جهت تشخيص سل در مقايسه با بيوپسی 2/81% و برای ضايعات بدخيم، 8/47% بود. ارزش اخباری منفی سطح ADA جهت تشخيص سل در مقايسه با بيوپسی، 36/86% و برای ضايعات بدخيم، 5/87% بود. نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج می‌توان چنين عنوان کرد که بالا بودن سطح ADA مايع پلور(بالاتر از 35 واحد در ليتر) بيش از 90%، احتمال سل را مطرح می‌کند و پايين بودن آن(کمتر از 35 واحد در ليتر) اگر چه از حساسيت بالايی در تشخيص ضايعات بدخيم برخوردار است ولی چون ويژگی سطح ADA جهت تشخيص ضايعات بدخيم 8/37% است، الزاماً مطرح کننده بدخيمی نيست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پلورال افيوژن،سل،بدخيمی ، آدنوزين دآميناز
Subjects: QY Clinical Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:11
Last Modified: 20 Jun 2017 08:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1897

Actions (login required)

View Item View Item