مقايسه تأثير بيهوشی کامل وريدی و بيهوشی استنشاقی بر تست عملکرد ريوی

صفائيان, رضا and آل‌نبی, میرعلی اکبر (2007) مقايسه تأثير بيهوشی کامل وريدی و بيهوشی استنشاقی بر تست عملکرد ريوی. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (54). pp. 101-107. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n54p101-fa.pdf

Download (150kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=706&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: بعد از هر عمل جراحی، تغييراتی در وضعيت تستهای ريوی ايجاد می‌گردد که می‌تواند مرحله بعد از عمل را متأثر سازد؛ در ايجاد اين تغييرات، اگر چه نوع عمل جراحی و نزديکی آن به ديافراگم، بيش‌تر مؤثر است ولی عوامل ديگری از جمله تکنيک‌های بيهوشی نيز، مسؤول شناخته شده‌اند. در اين مطالعه سعی شد که از ميان عوامل مختلف بيهوشی، تأثير نوع داروی بيهوشی در مرحله Maintenance بر روی تغييرات تست ريوی بعد از عمل، بررسی شود. روش بررسی: اين مطالعه به صورت کارآزمايی بالينی يکسو کور طراحی شد. بيماران در وضعيت ASA I (American society of anesthesiologists) بودند و در محدوده سنی 35-15 سال قرار داشتند و اعمال جراحی اکتيو Lower abdomen يا extremity روی آنها انجام گرفته بود که طول آن 2-1 ساعت بوده است. در تمام اين بيماران، تست فونکسيون ريوی قبل از عمل انجام شد که در محدوده طبيعی بود. تعداد کـل بيمـاران 60 نفر بود که به طور تصادفی به دو گروه، 30 نفری تقسيم شدند. جهت حفظ بيهوشی(Maintenance)، در يک گروه، از داروهای استنشاقی(هالوتان 1-5/0% و نيتروس اکسيد 50%) و در گروه ديگر، از داروهای وريدی(ميدازولام به ميزان 1/0 ميلی‌گرم به ازای هر کيلوگرم در ساعت و آلفنتانيل به ميزان 5/0 ميکروگرم به ازای هر کيلوگرم در دقيقه) استفاده شــد. 24 ساعــت بعــد از عمل، تسـت فونکسيون ريوی از بيماران بعمل آمد و درصد تغييرات سه اندکس FEV1(Forced expiratory volume in one second)، FVC(Forced vital capacity) و VC(vital capacity) نسبت به مقادير قبل از عمل، اندازه‌گيری و با استفاده از آزمون تی(T Test) در دو گروه مقايسه شد. يافته‌ها: در گروه داروهای استنشاقی، FEV1 به ميزان 3/16%، FVC، 5/13% و VC، 5/12%، کاهش و در گروه وريدی، FEV1 به ميزان 12%، FVC، 9/12% و VC، 12% کاهش يافت، مقايسه اين مقادير در دو گروه، تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. نتيجه‌گيری: از ميان عواملی از بيهوشی که روی تغييرات اندکس‌های ريوی بعد از عمل می‌توانند تأثير بگذارند، استفاده از داروهای Maintenance استنشاقی يا وريدی فوق بر روی تستهای ريوی بعد از عمل، تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عملکرد ريوی بعد از عمل، بيهوشی کامل داخل وريدی،بيهوشی استنشاقی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:15
Last Modified: 27 Nov 2014 15:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1909

Actions (login required)

View Item View Item