ارتباط ميان باورهای مربوط به کنترل با آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز و درون‌ريز در کودکان

بختياری, مريم and يزدان‌دوست, رخساره and بيرشک, بهروز and قاضی طباطبايی, محمود (2007) ارتباط ميان باورهای مربوط به کنترل با آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز و درون‌ريز در کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 140-147. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v13n2p140-fa.pdf

Download (234kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=164&sid=1&...

Abstract

چکيده هدف:�اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط ميان باورهای مربوط به کنترل با آسيب‌های روانشناختی برون‌ريز و درون‌ريز در کودکان انجام شده است. روش:�در اين پژوهش که از نوع علی- مقايسه‌ای است، 80 کودک مراجعه‌کننده به کلينيک مشاوره و مطب که مبتلا به اختلال‌های برون‌ريز و درون‌ريز بودند به‌روش نمونه‌گيری در دسترس در دو گروه آسيب‌شناسی روانی جای داده شدند. 40 کودک که از نظر سن و جنس با گروه مبتلا به آسيب‌شناسی روانی به‌عنوان گروه بهنجار همتاسازی شده بودند، انتخاب شدند. برای سنجش باورهای مربوط به کنترل در سه حوزه تحصيلی، رفتاری و اجتماعی از مقياس ادراک کنترل، مقياس ادراک شرايط رخداد و مقياس ادراک کفايت بهره گرفته شد. تحليل داده‌ها به‌کمک آماره‌های توصيفی و تحليل واريانس چند متغيره انجام شد. يافته‌ها:�اين پژوهش نشان داد بين گروه‌های آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز، درون‌ريز و بهنجار در باورهای مربوط به کنترل و کفايت در سه حوزه تحصيلی، رفتاری و اجتماعی تفاوت معنی‌دار وجود دارد (001/0p< ). بين دو گروه آسيب‌شناسی روانی درون‌ريز و برون‌ريز در باور کفايت درحوزه رفتاری (001/0p< ) تفاوت معنی‌دار ديده شد. در باور شرايط رخداد بين سه گروه تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. نتيجه‌گيری:�باورهای مربوط به کنترل و کفايت برای آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز و درون‌ريز اختصاصی‌اند و آسيب‌شناسی روانی را از بهنجاری متمايز می‌کنند. باور شرايط رخداد ارتباط معنی‌داری با آسيب‌شناسی روانی ندارد. باور کفايت رفتاری، گروه برون‌ريز را از گروه درون‌ريز متمايز می‌کند و برای آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز اختصاصی به‌شمار می‌آيد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: باورهای کنترل، آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز، آسيب‌شناسی روانی درون‌ريز، کودکان،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:16
Last Modified: 27 Nov 2014 15:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1913

Actions (login required)

View Item View Item