بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ريسک فاکتورهای آن در زنان يائسه مراجعه کننده به بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال1383

موسوی, اشرف السادات and مصطفايی, پریسا (2007) بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ريسک فاکتورهای آن در زنان يائسه مراجعه کننده به بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال1383. مجله علوم پزشکی ایران, 14 (54). pp. 167-177. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n54p167-fa.pdf

Download (248kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=714&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: پرولاپــس اعضــای لگنــی که با جابجايی مثانه، رحم يا رکتوم از مکان طبيعی خود به سمت پايين تعريف می‌گردد، در زنان مسن شايع بــوده و باعث موربيديتی چشمگير می‌شود. برای بررسی دقيق اين مشکل و نيز عوامل موثــر بر آن و تاثير اقدامات درمانی مختلف در سير آن، نياز به يک سيستم درجه‌بندی استاندارد می‌باشــد. هــدف از ايــن مطالعه برآورد فراوانی پرولاپس اعضای لگنی در افــراد منوپــوز بــا استفــاده از معاينات POP-Q(Pelvic Organ Prolapse Quantification) و تعيين کردن فاکتورهای مرتبط با آن می‌باشد. روش بررسی: 240 نفر از زنان منوپوزی که دارای رحم بودند و به درمانگاه‌های زنان به هر دليل مراجعه نموده بودند، وارد اين مطالعه Cross sectional شدند و با سيستم POP-Q مورد معاينه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به ريسک فاکتورها برای هر فرد، در فرم مخصوص ثبت شد. يافته‌ها: در ايــن 240 بيمــار، ميانگيــن سنــی، 6/58 سال(1/6=SD، 80=Max، 50=Min). ميانگين سالهای عمر پـس از منوپوز، 6/8 سال(6/1=SD، 1=min، 35=Max)، ميانگين BMI(Body mass Index)، 1/27(04/1=SD) و ميانه vaginal Parity(range12-0) 3 بود. با استفاده از بکارگيری سيستـم POP-Q، 10 نفــر(2/4%) در Stage 0، 68 نفــر(3/28%) در Stage I، 148 نفر(7/61%) در Stage II، 10 نفر(2/4%) در Stage III و 4 نفر(7/1%) در Stage IV قــرار داشتنــد. در اين مطالعــه بيــن Stage پرولاپــس با گروه‌های سنــی(001/0P<)، BMI(001/0P<)، ميــزان تحصيــلات، تعــداد زايمان‌ها، سن هنگام اوليــن زايمان، ســن هنگــام آخريــن زايمــان، آســم و نسبــت دور کمــر بــه باســن(همگی با 001/0=P) رابطه معنی‌دار وجود داشت. نتيجه‌گيری: درجاتی از پرولاپس اعضای لگنی در ميان زنان مسن کاملاً شايع است که بايد در برخوردهای بالينی با اين بيماران مدنظر قرار گيرد. براساس ماهيت نقص حمايتی که ديواره قدامی، خلفی يا آپيکال را در بر می‌گيرد، ريسک فاکتورهای موثر، متفاوتند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرولاپس اعضای لگنی، يائسگی، سيستم POP-Q
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:18
Last Modified: 27 Nov 2014 15:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1919

Actions (login required)

View Item View Item