بررسی تکرارپذيری مقادير زمان‌بندی فعاليت واکنشی عضلات مچ پا در مقابل زوايای مختلف اغتشاش بيرونی ناگهانی در صفحه مايل

اخباری, بهنام and ابراهيمی, اسماعیل and صلواتی, مهیار and فراهينی, حسین and سنجری, محمدعلی (2007) بررسی تکرارپذيری مقادير زمان‌بندی فعاليت واکنشی عضلات مچ پا در مقابل زوايای مختلف اغتشاش بيرونی ناگهانی در صفحه مايل. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (53). pp. 15-22. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n53p15-fa.pdf

Download (166kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=642&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: اندازه‌گيری زمان واکنشی عضلات پرونئال به منظور ارزيابی عينی بی‌ثباتی عملکردی مفصل مچ پا انجام گرفته است. گزارش در مورد بررسی تکرارپذيری روشهای بکار رفته تنها به صفحه فرونتال اختصاص يافته و تکرارپذيری صفحه مايل تاکنون به اثبات نرسيده است. هدف از اين مطالعه، تعيين تکرارپذيری زمان‌بندی فعاليت عضلانی مچ پا بر روی سيستم ايجاد کننده اغتشاش مچ پا در صفحه مايل تحت شرايط مختلف اغتشاش بيرونی می‌باشد. روش بررسی: در اين مطالعه زمان تأخيری شروع فعاليت، دامنه حداکثر فعاليت و زمان تأخيری حداکثر فعاليت عضلات مچ پا متعاقب اينورژن ناگهانی مچ پا در 10 مرد و زن سالم و 10 مرد و زن مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا، توسط سيستم اغتشاش مچ پا و الکتروميووگرافی سطحی تعيين گرديد. نوع مطالعه در اين تحقيق، متدولوژيک بوده و از آزمون‌های آماری تکرارپذيری نسبی(مدل 1 و 1) و تکرارپذيری مطلق(خطای معيار اندازه‌گيری) استفاده شد. يافته‌ها: دامنه مقادير ICC(Intraclass correlation coefficient) برای زمان تأخيری شروع فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس(99/0-97/0)، تيبياليس قدامی(99/0-92/0)، پرونئوس برويس(99/0-96/0) و سولئوس(99/0-98/0)، در زوايای 10، 20 و 30 درجه در صفحه مايل محاسبه گشت. ايــن دامنــه مقادير برای دامنه حداکثــر فعاليــت عضــلات پرونئوس لانگوس(99/0-92/0)، تيبياليس قدامی(99/0-97/0)، پرونئوس برويس(99/0-95/0) و سولئوس(99/0-96/0) بوده و برای زمان تأخيری حداکثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس(99/0-95/0)، تيبياليس قدامی(99/0-94/0)، پرونئوس برويس(99/0-91/0) و سولئوس(99/0-9/0) بدست آمد. همچنين دامنه مقادير SEM(standard error measurement) برای زمان تأخيری شروع فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس(06/2-76/0)، تيبياليس قدامی(15/3-91/0)، پرونئوس برويس(72/1-89/0) و سولئوس(22/1-67/0) در زوايای 10، 20و 30 درجه در صفحه مايل برحسب ميلی‌ثانيه تعيين گرديد. اين دامنه مقادير برای دامنه حداکثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس(82/10-98/2)، تيبياليس قدامی(58/4-51/3)، پرونئوس برويس(23/4-4/3) و سولئوس(05/10-27/4) بر حسب ميکروولت بــوده و بــرای زمان تأخيری حداکثر فعاليــت عضـلات پرونئوس لانگوس(81/6-4/2)، تيبياليس قدامی (19/9-66/2)، پرونئوس برويس(75/14-87/3) و سولئوس(67/17-25/4) بر حســب ميلی‌ثانيه محاسبه شد. نتيجه‌گيری: تعيين زمان‌بندی فعاليت عضلات مچ پا، به عنوان روش اندازه‌گيری تکرارپذير، ثابت گرديد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زمان تأخيری، مفصل مچ پا،اغتشاش بيرونی، بی‌ثباتی عملکردی،تکرارپذيری
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:22
Last Modified: 27 Nov 2014 15:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1937

Actions (login required)

View Item View Item