بررسي تأثير سلكوكسيب قبل و بعد از عمل جراحي لاپاراسكوپيك كله سيستكتومي بر درد و ميزان مصرف مخدر بيماران

دكتر احمدرضا سروش, دانشيار گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان دك and دكتر ژامك خورگامي, استاديار گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان د and دكتر ، محمدرضا مبين, دستيار گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان دكت and دكتر رزا مفيد, پزشك عمومي، محقق، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان دكتر شریعت and دكتر شيرزاد نصيري, پزشك عمومي، محقق، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان دكتر شریعت (2010) بررسي تأثير سلكوكسيب قبل و بعد از عمل جراحي لاپاراسكوپيك كله سيستكتومي بر درد و ميزان مصرف مخدر بيماران. نشریه جراحی ایران, 18 (3). pp. 27-32. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
4 Celecoxib-Dr.Soroush.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir

Abstract

جهت انجام مراقبت مطلـوب در بیمـارانی که تحت عمل جراحی لاپاراسکوپیک کله‌سیستکتومی قـرار می‌گیرند، کنتـرل درد یک اصل است که به روش‌های مختلـف انجـام می‌شود. استفاده از مسکـن‌های ضدالتهـابی غیـراستروییدی می‌تواند یک جایگـزین مناسب مخدرها باشد که علاوه بر خواص ضد درد عوارض مخـدرها را نیز ندارد. سلکوکسیب یک مهارکننده اختصاصی 2-COX است که در ایران تولید می‌شـود و منعی‌ در جراحی‌ها ندارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر این دارو در کاهش درد در بیماران پس از عمل لاپاراسکوپیک کله‌سیستکتومی است. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمائی بالینی تصادفی Randomized Clinical Trial)) بوده که بر روی بیمارانی که در بیمارستان دکتر شریعتی از شهریور 1386 تا فروردین 1387 تحت عمل کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک قرار گرفته‌اند، انجام شده است. 75 بیمار به شکل تصادفی به دو گروه سلکوکسیب و پلاسبو تقسیم شدند. بیماران در گروه درمان 200 میلی‌گرم سلکوکسیب یکساعت قبل از عمل و پس از عمل 200 میلی‌گـرم هر 12 ساعت به مدت 2 روز دریافت کردند و در گـروه شاهد پلاسبو تجویز شد. سپس میزان درد پس از عمل به وسیله آنالـوگ درد بصری (VAS) هر 6 ساعت سنجیده شد. میزان پتدین دریافتی تا زمان ترخیص، تهوع، استفراغ، زمان بازگشت صدای روده و دفع گاز و مـدفوع و مدت زمان بستـری در بیمارستان نیز بررسی ‌شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل آماری قـرار گرفتند. متغیرهای کیفی با تسـت chi-square و متغیرهای کمی با توزیع نرمال توسط Test-T، هم چنین میانگین میزان درد در ساعات مختلف توسط تحلیل اندازه‌های تکراری و T- test مورد تحلیل قرار گرفتند. احتمال 95% (P

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: حسین فریدونی
Date Deposited: 10 Aug 2014 07:37
Last Modified: 10 Aug 2014 07:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/194

Actions (login required)

View Item View Item