کلونينگ ژن بيان کننده آنتی‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسيون آن در دو سويه DH5a و TG1 اشرشياکلی

حسينيان خسروشاهی, کامی and غفاری‌فر, فاطمه and شريفی, زهره and دليمی‌اصل, عبدالحسین and صلح‌جو, کاوس (2007) کلونينگ ژن بيان کننده آنتی‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسيون آن در دو سويه DH5a و TG1 اشرشياکلی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (53). pp. 73-81. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n53p73-fa.pdf

Download (568kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=650&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: بيماری توکسوپلاسموزيس توسط تک ياخته انگلی به نام توکسوپلاسماگوندی(Toxoplasma gondii) ايجاد می‌شود.SAG1(Surface Antigen 1)، آنتی‌ژن اختصاصی ـ مرحله‌ای است که فقط در مرحله تاکی زوئيت وجود دارد و در مراحل اسپوروزئيت و برادی زوئيت وجود ندارد و به مقدار فراوان و به طور يکنواخت بر روی سطح داخل و خارج سلولی تاکی‌زوئيت‌ها توزيع شده است. اين آنتی‌ژن دارای دو گليکوفرم است و آنتی‌ژن، کاملاً conformational است. ژن کد کننده SAG1، به صورت Single copy بوده و هيچ اينترونی ندارد. SAG1، ايمونوژنيک‌ترين ساختار تاکی‌زوئيت T.gondii است و به همين خاطر در چندين روش تشخيصی و برای تهيه واکسن نوترکيب و زير واحدی عليه بيماری توکسوپلاسموزيس، استفاده شده و مورد توجه بوده است. هدف از اين مطالعه، کلون کردن قطعه SAG1 در پلاسميد PTZ57R و ترانسفورم کردن پلاسميد نوترکيب در سويه‌های DH5α و TG1 باکتری‌های E.coli می‌باشد. روش بررسی: اين تحقيق يک مطالعه تجربی می‌باشد. برای اين کار، ابتدا انگل توکسوپلاسما در صفاق موش سوری تکثير داده و آنگاه انگل با PBS(Phosphate buffered saline) شستشو داده شد. جهت تهيه و نگهداری انگل، از موش سوری ماده استفاده شد. DNA(Deoxyribonucleic acid) ژنومی توکسوپلاسما، با روش فنل ـ کلر فرم، استخراج شده، سپس با کمک پرايمرهای اختصاصی ويژه ژن SAG1، ژن مورد نظر با روش PCR(Polymrase chain reaction) تکثير شد و با استفاده از ژل آگاروز، محصول PCR، الکتروفورز شده و اندازه ژن تکثير شده با استفاده از مارکر تعيين شد. محصول PCR با استفاده از کيت تجارتی، خالص شده و سپس به کمک آنزيم T4DNA Ligase، محصول PCR به داخل يک کلونينگ وکتور کلون شد. در نهايت پلاسميد نوترکيب به داخل سلولهای مستعد E.coli دو سوش TG1 و DH5α ترانسفورم شد. يافته‌ها: نمونه DNA خالص سازی شده با استفاده از پرايمرهای اختصاصی ژن SAG1، PCR گرديد. محصول PCR به صورت يک باند bp960(960 جفت باز) در ژل آگاروز 1% مشاهده گرديد. محصول PCR درون پلاسميد PTZ57R، کلون گرديد، سپس پلاسميد نوترکيب درون باکتری اشرشياکلی سوش‌های TG1، DH5α ترانسفورم گرديد. برای شناسايی پلاسميد نوترکيب، ابتدا به کمک ژن مقاومت به آنتی‌بيوتيک، کلونی‌های حاوی پلاسميد نوترکيب روی محيط LB جامد حاوی XGAL(5- bromo-4 chloro-3 indolyl beta diGalactopyranosid)، IPTG(Isopropyl-beta-dithio Galactopyranosid) و آمپی‌سيلين جداسازی گرديدند، سپس پلاسميد نوترکيب استخراج شد و با روش PCR، ژن مورد نظر تاييد گرديد. پلاسميد نوترکيب حاوی ژن SAG1 تحت تاثير برش آنزيمی قرار گرفت که قطعات bp2982 و bp864 بدست آمده نيز نشانه تاييد کار می‌باشد. کلونی‌های TG1 و DH5α که در محيط LB رشد کرده بودند، شمارش گرديدند و ميانگين و انحراف معيار برای اين دو سويه در هر پليت براساس آزمون آماری Mannwhitny مقايسه گرديد. نتيجه‌گيری: نتايج نشان داد که پلاسميد PTZ57R و استرين TG1 اشرشياکلی بکار رفته در اين تحقيق، برای نگهداری ژن SAG1 مناسب می‌باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: توکسوپلاسما گوندی، آنتی‌ژن سطحی اصلی 1(SAG1)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:26
Last Modified: 27 Nov 2014 15:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1949

Actions (login required)

View Item View Item