اثرات تاموکسيفن بر فراساختار و تعداد سلولهای هيپوکامپ جنين و نوزاد The Effects of Tamoxifen on Ultrastructure and the Number of Hippocampal Cells in Rat’s Fetus and Neonate

نجف‌زاده, نوروز and نوبخت, ملیحه and جامعی, سید بهنام الدین and طباطبايی, پروانه and رستگار, طیبه and محمدزاده, فرزانه (2007) اثرات تاموکسيفن بر فراساختار و تعداد سلولهای هيپوکامپ جنين و نوزاد The Effects of Tamoxifen on Ultrastructure and the Number of Hippocampal Cells in Rat’s Fetus and Neonate. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (53). pp. 185-195. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n53p185-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=664&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: استروييدهای مادری، اثرات گوناگونی بر روی تکامل مغز دارند. تاموکسيفن، به عنوان آنتاگونيست استروژن در مغز باعث مرگ سلولی در سلولهای هيپوکامپ در حال تکامل موش صحرايی می‌گردد. استروژن تاثير مهمی بر روند اعمال شناخت، يادگيری، پيری، آنژيوژنزيس، نوروژنزيس و حفاظتی نورون‌ها دارد. در اين مطالعه، اثر تاموکسيفن به عنوان آنتاگونيست استروژن بر فرا ساختمان و مورفولوژی هيپوکامپ در حال تکامل موش صحرايی بررسی شد. روش بررسی: در اين بررسی که از نوع تجربی بوده است، 12 دسته موش صحرايی، در 3 گروه کنترل، تجربی و sham مورد مطالعه قرار گرفتند که در هر گروه، 4 رده سنی، شامل جنين فول ترم(E22)، نوزاد يک روزه(P1)، يک هفته‌(P7) و سه هفته(P21) مورد آزمايش قرار گرفت. تزريق تاموکسيفن در حلال پروپيلن گليکول، 2 روز قبل از زايمان، روزی 2 بار انجام گرفت و پس از طی پروسه‌های لازم، نواحی مختلف Subiculum، D.G، CA3 و CA1 هيپوکامپ، به وسيله ميکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه گرديد. جهت آناليز داده‌ها از آزمون آماری ANOVA و T-Test استفاده گرديد که 05/0Pvalue< اختلاف آماری معنی‌داری را نشان می‌دهد. يافته‌ها: نتايج مشخص می‌سازد که تراکم سلولی در نواحی CA1 و سابيکولوم هيپوکامپ، کاهش می‌يابد و الکتروميکروگراف‌ها، پيکنوزه شدن هسته، متراکم شدن و حاشيه‌ای شدن کروماتين‌ها، پارگی غشا هسته، متورم شدن ميتوکندری‌ها و تغيير ساختار کريستا در ميتوکندری را، عمدتاً در نواحی CA1 و سابيکولوم نشان می‌دهند. بيش‌ترين ميزان تغييرات در مراحل اوليه تکامل يعنی جنين فول ترم و نوزاد يک روزه مشاهده می‌گردد. نتيجه‌گيری: با توجه به اثر استروژن روی نوروژنزيس، تزريق تاموکسيفن باعث تغييراتی در رشد سلولهای پيراميدال هيپوکامپ می‌گردد. زمان پايداری تاثير تاموکسيفن، نقش موثری در اين مطالعه داشته است که با توجه به رشد حداکثر اين سلولها در روزهای آخر جنينی و روز اول تولد، بيش‌ترين تغييرات در اين روزها حاصل می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هيپوکامپ،تاموکسيفن،تکامل، استروژن،موش صحرايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:01
Last Modified: 29 Nov 2014 10:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1963

Actions (login required)

View Item View Item