تعيين ارتباط کشيدن قليان با تغييرات ايجاد شده در شاخص‌های اسپيرومتری در افراد با شکايات تنفسی مراجعه کننده به بيمارستان‌های حضرت رسول اکرم(ص) و شهدای هفتم‌تير شهر تهران Evaluation of the Effects of Hubble-Bubble(Waterpipe) Smoking on Pulmonary Function in Patients with Respiratory Symptoms Referred to Hazrat Rasoul and Haft-e-Tir Hospitals in Tehran

احتشامی‌افشار, امین and نقشين, روزبه and عميدشاهی, امیرعباس and فرشته‌نژاد, سید محمد and ناصربخت, مرتضی (2006) تعيين ارتباط کشيدن قليان با تغييرات ايجاد شده در شاخص‌های اسپيرومتری در افراد با شکايات تنفسی مراجعه کننده به بيمارستان‌های حضرت رسول اکرم(ص) و شهدای هفتم‌تير شهر تهران Evaluation of the Effects of Hubble-Bubble(Waterpipe) Smoking on Pulmonary Function in Patients with Respiratory Symptoms Referred to Hazrat Rasoul and Haft-e-Tir Hospitals in Tehran. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 49-57. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p49-fa.pdf

Download (287kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=613&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: افزايش قابل توجه مصرف قليان در کشورهای خاورميانه از جمله ايران، امروزه به يک معضل اجتماعی ـ بهداشتی تبديل شده است. اين در حالی است که پژوهش‌ها، سياست‌ها و تلاش‌های اخير بيش‌تر برروی مصرف سيگار تمرکز دارند. حال آن که بسياری از افراد حتی از سنين پايين به استعمال روز افزون تنباکو به شکل قليان می‌پردازند و شواهد اوليه، بيانگر ارتباط بيــن کشيــدن قليــان با بيماری‌های تنفسی، قلبی ـ عروقی، سرطان و حتی اگزماست. از سوی ديگر با توجه به نقش اثبات شده سيگار در بروز بيماری انسدادی مزمن ريه (COPD=Chronic obstructive pulmonary disease) (از آنجايی که کشيدن قليان هم نوع ديگری از مصرف تنباکوست)، اين مطالعه به منظور بررسی ارتباط قليان کشيدن با تغييرات ايجاد شده در شاخص‌های اسپيرومتری افراد مراجعه کننده با شکايات تنفسی به انجام رسيد. روش بررسی: در اين مطالعۀ مقطعی(Cross-sectional) که به روش سرشماری(Census) انجام گرفت، کليه 1014 فردی که با شکايت تنفسی در بيمارستان‌های حضرت رسول اکرم(ص) و شهدای هفتم‌تير شهر تهران از ابتدای مهرماه 1382 تا انتهای شهريور 1383 تحت اسپيرومتری قرار گرفتند، بررسی شدند. اطلاعات دموگرافيک، سابقه‌ مصرف سيگار و قليان، مقدار و مدت زمان مصرف آن و نتايج اسپيرومتری افراد ثبت گرديد. نهايتا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار آماری (version 11.5) SPSSمورد آناليز قرار گرفت. در آناليز داده‌ها از شاخص‌های توصيفی و تستهای آماری T-Test، One Way ANOVA، Correlation و Chi-square استفاده شد. يافته‌ها: از 1014 فــرد مــورد مطالعــه، 691 نفــر(1/68%) مــرد و 323 نفــر(9/31%) زن بودنــد و ميانگيــن سنــی بيماران (74/17=SD)، 20/51 سال بود. همچنيــن 920 نفــر(7/90%) سابقـــه‌ مصــرف قليان نداشتنــد در حالی که 94 نفر(3/9%) سابقــه‌ مصــرف قليان داشتند. نتايج اسپيرومتری حاکی از آن است که ميانگين FEV1 (Forced expiratory volume in 1st second) و25-75 FEF(Forced expiratory flow) به ترتيب(64/24=SD)24/72% و (84/34=SD)93/67% می‌باشد. نتايج آناليز تحليلی، بيانگر عدم ارتباط آماری معنی‌دار بين مصرف قليان به تنهايی و FEV1 بود(213/0=P) و مدت مصرف قليان نيز روی FEV1 موثر نبود(975/0=P). همچنين ثابت نشد که مصرف قليان روی FEF25-75 موثر باشد(185/0=P)، در حالی که مصرف سيگار و مدت زمان آن، هر دو روی FEV1 و FEF25-75 موثر بودند. نتيجه‌گيری: تاکنون مطالعات اندکی بر روی تاثير روشهای مختلف استعمال دخانيات از جمله قليان کشيدن بر سلامتی افراد، انجام گرفته که اغلب متاثر از اثر مخدوش کنندگی سيگار است. اما شواهد اوليه حاکی از اثرات سوء قليان بر حاملگی، فشار خون و ضربان قلب و . . . می‌باشد. در حالی که پژوهش حاضر بيانگر وجود ارتباطی بين مصرف قليان با FEV1 نبود و شايد تاثير شناخته شده‌ توتون به صورت سيگار در پيشرفت انسداد در شکل قليان با عوامل ديگری مثل رطوبت موجود در اين نوع تدخين خنثی می‌شود، به هر حال به نظر می‌رسد مطالعه‌ جامع‌تر شاخص‌های اسپيرومتری در دو گروه مصرف کننده‌ قليان و گروه شاهد، برای تعيين تاثير کشيدن قليان بر عملکرد ريوی مورد نياز است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: قليان، سيگار، اسپيرومتری، حجم بازدمی تحت فشار در ثانيه اول،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:02
Last Modified: 29 Nov 2014 10:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1969

Actions (login required)

View Item View Item