بررسی تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی دخترانStudy on the Effect of Premarital Health Counseling on Girls’ Awareness

حاجی‌ کاظمی, افتخار السادات and محمدی, رخشنده and حسينی, فاطمه (2006) بررسی تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی دخترانStudy on the Effect of Premarital Health Counseling on Girls’ Awareness. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 93-100. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p93-fa.pdf

Download (208kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=618&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج، يکی از مسايل مهم در تمام جوامع می‌باشد. از همين رو در اکثر جوامع برای آن برنامه‌ريزی دقيقی انجام شده است. در برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج، زوجين با مسايل باروری(بهداشت دستگاه تناسلی، روشهای پيشگيری از بارداری و ...) آشنا شده و اهميت آن را درک خواهند کرد. اين امر به ارتقاء سطح سلامت زوجين کمک موثری خواهد کرد. هدف اين مطالعه تعيين تاثير برنامه مشاوره قبل از ازدواج، بر آگاهی دختران بعد از شرکت در برنامه مشاوره در مراکز بهداشتی و درمانی بود. روش بررسی: اين بررسی يک مطالعه نيمه تجربی بود که ابتدا آگاهی دختران قبل از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی در زمينه بهداشت دستگاه تناسلی، اهميت تنظيم خانواده و اصول استفاده از قرص و کاندوم تعيين شد و پس از شرکت در برنامه مشاوره، مجدداً آگاهی نمونه‌ها در زمينه‌های ذکر شده تعيين شد. به پاسخ‌های صحيح، نمره داده شد. ميانگين و انحراف معيار نمرات اخذ شده در دو مرحله محاسبه شد. تغييرات ميانگين نمرات دو مرحله با آزمون ويلکاکسون تجزيه و تحليل شد. جامعه پژوهش، کليه دختران شرکت کننده در برنامه مشاوره پيش از ازدواج بودند که از بين آنها 600 نمونه به روش نمونه‌گيری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. محيط پژوهش، مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران بود. يافته‌ها: براساس يافته‌های پژوهش، ميانگين و انحراف معيار سن دختران، 94/3±82/21 سال بود که 4/47% ديپلم داشتند و 6/76% خانه‌دار بودند. تغيير ميانگين نمرات آکاهی در زمينه بهداشت دستگاه تناسلی، اصول استفاده از قرص پيشگيری از بارداری و کاندوم، بعد از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی، از نظر آماری معنی‌دار بود(0001/0P<). اما تغيير ايجاد شده ميانگين نمرات آگاهی در زمينه اهميت استفاده از تنظيم خانواده از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتيجه‌گيری: يافته‌های پژوهش بيانگر آن بود که برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج بر آگاهی دختران در زمينه بهداشت دستگاه تناسلی و اصول استفاده از قرص و کاندوم تاثير داشته است، اما تاثيری بر آگاهی آنان در زمينه اهميت استفاده از روشهای تنظيم خانواده نداشته است. با توجه به اهميت تنظيم خانواده، زوجين بهتر است قبل از تصميم به ازدواج در اين زمينه آموزش داده شوند و دوران تحصيلات دبيرستان برای اين آموزش مناسب می‌باشد. پژوهشگران پيشنهاد می‌کنند مطالعه طولی آينده‌نگر برای تعيين اثربخشی برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج انجام شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مشاوره بهداشتی پيش از ازدواج، آگاهی، تنظيم خانواده، وسايل پيشگيری
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:04
Last Modified: 08 Nov 2017 09:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1974

Actions (login required)

View Item View Item