ويژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پاسخ‌‌های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان

آگيلار- وفايی, مريم (2007) ويژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پاسخ‌‌های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 315-326. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v12n4p315-fa.pdf

Download (283kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=119&sid=1&...

Abstract

چکيده هدف:�اين پژوهش با هدف بررسی ويژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پاسخ‌‌های مقابله جوانان (CRI-Y) در افراد تحت درمان سرطان انجام شده است. بررسی اعتبار و ساختار مفهومی اين پرسش‌نامه در بافت فرهنگی ايرانی، که نوعی از روايی سازه است، هدف اصلی اين مطالعه است. افزون بر اين، روايی همگرا و افتراقی که بخش‌‌‌های مهم ديگری از ويژگی‌های روان‌سنجی يک آزمون می‌باشد، ارزيابی شده است. روش:�شرکت‌کنندگان اين پژوهش 75 نفر از افراد دارای تشخيص پزشکی سرطان خون و مراجعه‌کننده به چندين مرکز سرطان شهر تهران بودند. برای گردآوری داده‌‌ها در کنار مقياس CRI-Y يک مقياس مقابله مذهبی نيز به‌کار برده شد. از مقياس اضطراب صفت/حالت اسپيلبرگر برای ارزيابی اضطراب بهره گرفته شد. افزون بر اين، يافته‌‌ها بر پايه چهارچوب‌های نظری و يافته‌های آزمايشی که نقش مقابله مذهبی و اهميت مقابله اجتنابی را در بيماری‌های حاد و مزمن نوجوانان تعيين می‌کند تحليل شد. يافته‌‌ها:�تجزيه و تحليل مؤلفه‌های اصلی مقياس CRI-Y، ساختار مقياس اصلی CRI-Y را تکرار نکرد. تحليل عاملی مؤلفه‌های اصلی اين مقياس چهار عامل را آشکار کرد. اعتبار اين مقياس‌ها، که به روش آلفای کرونباخ به‌دست آمد رضايت‌بخش بود. ميانگين زيرمقياس‌های CRI-Y نشان داد که نمونه مورد بررسی، هر دو نوع مقابله مسأله‌مدار و هيجان مدار را به‌کار می‌برند. مقابله مذهبی به طور معنی‌داری با همه عوامل همبستگی داشت. نمرات اضطراب با عامل 1 و 2 مقياس CRI-Y همبستگی منفی نشان داد، اما همبستگی با عامل 4 مقياس CRI-Y مثبت و معنی‌دار بود. نمره‌‌های اضطراب با مقابله مذهبی همبستگی معکوس و معنی‌دار داشت. نتيجه‌گيری:�زيرمقياس‌های CRI-Y می‌توانند برای نشان دادن فعاليت‌های مقابله نوجوانان که به‌طور معنی‌داری بر اضطراب نوجوانان تأثير می‌گذارد استفاده شوند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استرس، سرطان، بيماری مزمن، نوجوانان، مقابله، دين، فرهنگ، اضطراب،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:04
Last Modified: 29 Nov 2014 10:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1976

Actions (login required)

View Item View Item