بررسی اثرات سيتوتوکسيک، تمايز و ايجاد آپوپتوز عصاره گياهی ويسکام آلبوم بر روی سلولهای لوسميک HL60 به تنهايی و در ترکيب با ATRA

ذاکر, فرهاد and عقيله, سعید and پورفتح‌اله, علی اکبر and سليمانی, مسعود (2006) بررسی اثرات سيتوتوکسيک، تمايز و ايجاد آپوپتوز عصاره گياهی ويسکام آلبوم بر روی سلولهای لوسميک HL60 به تنهايی و در ترکيب با ATRA. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 107-114. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p107-fa.pdf

Download (196kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=620&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: لوسمی پروميلوسيتيک حاد(APL=Acute promyelocytic leukemia) يکی از انواع لوسمی‌های حاد با ترانسن لوکاسيون کروموزومي17و 15[(15, 17)T] و تجمع پروميلوسيت‌های نئوپلاستيک که در تبديل شدن به سلولهای بالغ ناتوانند، شناخته می‌شود. جهت درمان لوسمی‌ها از شيمی درمانی، داروهای تمايز دهنده و مواد ايجاد کننده آپوپتوزيس استفاده می‌شود. امروزه از عصاره‌های گياهی جهت تحقيق و کاربرد کلينيکی در درمان سرطان‌ها استفاده می‌شود. در اين مطالعه تاثير عصاره گياهی ويسکام آلبوم از نظر سيتوتوکسيسيتی، آپوپتوز و تمايز، بر روی سلولهای لوسميک HL60 به عنوان مدل لوسمی پروميلوسيتی به تنهايی و در ترکيب با ATRA(All trans retinoic acid) استفاده شده است. روش بررسی: در اين مطالعه تجربی در محيط آزمايشگاهی اثر سيتوتوکسيک عصاره گياهی روی سلولهای لوسميک HL60 به وسيله MTT(Dimethyl thiazole diphenile tetrazolium) بررسی شد و زنده بودن سلول با ستفاده از شمارش سلول و تريپان بلو مورد سنجش قرار گرفت. ايجاد تمايز روی رده سلولی در مجاورت با عصاره گياهی توسط رنگ‌آميزی گيمسا و NBT(Nitro blue tetra zolium) و ارزيابی مارکرهای CD11b و CD14 با استفاده از فلوسيتومتری مورد سنجش قرار گرفت. همچنين بررسی آپوپتوز نيز با استفاده از Annexin و PI(Propidine iodide) توسط فلوسيتومتری انجام گرفت. يافته‌ها: عصاره گياهی در غلظت کمتر از 20 ميکروگرم در ميلی‌ليتر در زمان 72 ساعت، تاثير سيتوتوکسيک نداشت اما بالاتر از اين غلظت وابسته به دوز و زمان اثرات سيتوتوکسيک خود را نشان داد. در غلظت‌های 50 و 30 ميکروگرم در ميلی‌ليتر، تکثير سلولی بدون مرگ سلولی که نتيجه اثر ضد تکثيری اين دارو است، کاهش يافت؛ گر چه ايجاد تمايز به وسيله اين عصاره گياهی مشاهده نشد. همچنين در دوز 100 ميکروگرم در ميلی‌ليتر و زمان 24 ساعت، شواهد کمی از آپوپتوز در مقايسه با دگزامتازون(به عنوان آپوپتوز مثبت) وجود داشت. ترکيب اين عصاره گياهی با ATRA تغييری در تمايز سلول نشان نداد و ATRA اثر تمايزی خود را حفظ کرد؛ هر چند که تکثير سلولی نسبت به ATRA به تنهايی کاهش بيش‌تری نشان داد که مبين خاصيت هم‌افزايی است. نتيجه‌گيری: براساس نتايج بدست آمده، عصاره گياهی مورد مطالعه روی رده سلولی HL60 اثرات سمی و خاصيت ضد پروليفراتيو داشت و تا حدودی نيز آپوپتوز مشاهده شد. استفاده از آن به عنوان يک دارو جهت درمان در کنار ديگر داروهای سيتوتوکسيک و داروهای تمايز دهنده مانند ATRA، نيازمند تحقيقات تکميلی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لوسمی پروميلوسيتی حاد، ويسکام آلبوم، سيتوتوکسيسيتی، آپوپتوز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:05
Last Modified: 29 Nov 2014 10:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1978

Actions (login required)

View Item View Item