بررسی تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی بيماران همودياليزی

رحيمی, ابوالفضل and احمدی, فضل اله and غلياف, محمود (2006) بررسی تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی بيماران همودياليزی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 123-134. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p123-fa.pdf

Download (262kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=622&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: در اغلب بيماران مبتلا به بيماری مزمن از جمله بيماری مرحله انتهايی کليه، حالات عملکردی و کيفيت زندگی، پايين‌تر از جمعيت عمومی می‌باشد. اين مطالعه از نوع نيمه تجربی است که با هدف تعيين تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی بيماران همودياليزی، در سال 84-1383 در شهر همدان انجام شده است. روش بررسی: نمونه‌های اين پژوهش را 38 بيمار مبتلا به بيماری مرحله انتهايی کليه تشکيل می‌داد که به صورت قبل و بعد، انتخاب و در مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اختصاصی کيفيت زندگی بيماران دياليزی(KDQOL-SFTm=Kidney disease quality of life-short form)، پرسشنامه‌های دموگرافيک و چک ليست کنترلی بود. در مرحله اول پژوهش(قبل)، پژوهشگر مرحله آشناسازی را انجام داد و تا انتهای دوره، تنها پرسشنامه‌های کيفيت زندگی و چک‌ليست‌های کنترلی تکميل شدند. پس از اتمام مرحله اول پژوهش، بلافاصله پژوهشگر اقدام به اجرای مداخله در مرحله دوم پژوهش بر روی همان گروه نمود. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری(version 13)SPSS، آمار توصيفی، آزمون آماری تی زوجی(Paired-Samples T Test) و آزمون آماری مجذور کای(Chi-square) مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: در تجزيه و تحليل داده‌ها، آزمون آماری تی زوجی بين ميانگين امتيازات حيطه‌های بعد عمومی کيفيت زندگی نمونه‌های پژوهش قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد(05/0P<). همچنين آزمون تی زوجی بين ميانگين امتيازات کليه حيطه‌های ابعاد اختصاصی کيفيت زندگی بيماران همودياليزی(05/0P<)، به استثناء حيطه توانايی کار(083/0=P)، قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد. نتيجه‌گيری: با توجه به يافته‌های پژوهش می‌توان نتيجه گرفت که با اجرای مدل مراقبت پيگير، تفاوت معنی‌داری در سطوح ابعاد عمومی و اختصاصی کيفيت زندگی بيماران همودياليزی ايجاد می‌شود، بطوری که اجرای اين مدل مراقبتی، با افزايش کيفيت زندگی بيماران هموداليزی همراه است. بنابراين فرضيه اين پژوهش مبنی بر اجرای مدل مراقبت پيگير باعث افزايش کيفيت زندگی بيماران همودياليزی نمی‌شود، رد شد و تاثير مدل بر کيفيت زندگی اين بيماران مورد تأييد قرار گرفت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدل مراقبت پيگير، کيفيت زندگی، بيماری مزمن، بيماری مرحله انتهايی کليه، همودياليز
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Nov 2014 10:39
Last Modified: 14 Nov 2017 05:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1991

Actions (login required)

View Item View Item