بررسی گروه‌های لنفوسيتی و IgE اختصاصی در ترشحات مخاط بيماران مبتلا به پوليپ بينی

فرهادی, محمد and طباطبايی, آذردخت and شکرآبی, مهدی and شمشيری, احمدرضا and کديور, مریم and نوربخش, ثمیله (2006) بررسی گروه‌های لنفوسيتی و IgE اختصاصی در ترشحات مخاط بيماران مبتلا به پوليپ بينی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 169-175. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p169-fa.pdf

Download (279kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=627&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: فرضيه‌های متعددی به عنوان مکانيسم پايه ايجاد پوليپ بينی مطرح هستند. به منظور بررسی يکی از علل احتمالی که می‌تواند اختلال در تنظيم پاسخ‌های ايمنی سيستميک فرد باشد، مطالعه حاضر طراحی شد تا ارتباط ارتشاح سلولهای T در مخاط با شدت بروز واکنش‌های آلرژيک اختصاصی بررسی شود. روش بررسی: ايــن مطالعــه از نوع مطالعات مقطعی است. 60 بيمار مبتلا به پوليپ بينی با ميانه سنی 34 سال(69-13 سال) که برای درمان به بخش گــوش و حلــق و بينــی بيمارستــان حضــرت رسول اکرم(ص) مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدنــد. 3/59% بيمــاران مــرد بودنــد. جهــت اندازه‌گيــری IgE توتال ســرم، IgE اختصاصی (با روش اليزا) و شمارش سلولهای ايمنی و زيرگروه‌های آن[با روشهای APAAP(Alkaline phosphatase anti alkaline phosphatase) و LSAB(Labeled streptavidin biotin)]، نمونه‌های خون و بافت پوليپ گرفته شد. يافته‌ها: 7/56% بيماران، IgE بيش‌تر و مساوی 100 واحد در ميلی‌ليتر داشتند و 3/43% بيماران، IgE کمتر از 100 داشتند. در 45% بيماران، از بين آزمون‌های انجام شده برای تعيين وجود IgE اختصاصی، حداقل يکی از سه تست آلرژن‌ها مثبت شد. تعداد لنفوسيت‌های CD8 مثبت در بيماران دارای IgE اختصاصی، بيش‌تر مشاهده شد(04/0=p)، همچنين ميزان IgE سرمی در بيماران با IgE اختصاصی، بيش‌تر بود(001/0=p). در آناليز Multivariate، مشخص شد که سطح سرمی IgE، نسبت CD4+ به CD8+ و سن با مثبت شدن IgE اختصاصی بيماران مبتلا به پوليپ بينی ارتباط دارند(001/0P<؛ 1=R2). نتيجه‌گيری: از نظر ايمونوپاتولوژيک، سنتز IgE در بيماران آلرژيک، بی فازيک است و معمولاً در تحريک اوليه سيستم ايمنی، IgE توتال افزايش يافته و به مرور در طی پديده Affinity maturation، IgE اختصاصی افزايش می‌يابد؛ لذا در بيماران با IgE اختصاصی، غلظت IgE به صورت مداوم افزايش يافته باقی می‌ماند. احتمالاً کاهش لنفوسيت‌های CD4+ در مطالعه اخير مرتبط با کاهش سلولهای تنظيمی TH1 بوده و افزايش سلولهای CD8+، مرتبط با افزايش سلولهايی است که دارای توانمندی برای ترشح سيتوکين‌هايی‌ هستند که در روند سلولهای TH2 موثرند يا در تنظيم فعاليت سلولهای TH1 اثر می‌گذارند. توجيه دقيق نقش زيرگروه‌های متعدد لنفوسيت T مديون تمايز و تفکيک زيرگروه‌های لنفوسيت‌های TH1 و TH2 در پوليپ بينی است که نياز به مطالعه بيش‌تری دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پوليپ بينی، IgE اختصاصی، IgE توتال سرم، لنفوسيت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 10:55
Last Modified: 01 Dec 2014 10:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1996

Actions (login required)

View Item View Item