تاثير ويتامين D3 در جلوگيری از پيشرفت بيماری انسفالوميليت خود ايمن تجربی در موشهای نژاد C57BL/6

مسيبی, قاسم and قضاوی, علی and پايانی, محمدعلی (2006) تاثير ويتامين D3 در جلوگيری از پيشرفت بيماری انسفالوميليت خود ايمن تجربی در موشهای نژاد C57BL/6. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 189-196. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n52p189-fa.pdf

Download (290kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=629&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: بيماری مولتيپــل اسکلروزيــس(Multiple sclerosis=MS)، يــک بيماری خود ايمن مزمن با اتيولوژی ناشناخته می‌باشد که سيستــم عصبــی مرکــزی را گرفتار می‌سازد. شيوع بيماری در مناطقــی کــه مصرف ويتامين D بالا است، کمتر می‌باشد. برخی مطالعات نشان می‌دهــد که مصرف ويتامين D3 در جلوگيری از انسفالوميليت خود ايمن تجربی (Experimental autoimmune encephalomyelitis=EAE)، در مدل حيوانی مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس، مؤثر است. چگونگی تاثير اين ويتامين در جلوگيری ازEAE ، مشخص نيست. ويتامين D3 ممکــن اســت با تاثير بر سطح نيتريک اکسايد در جلوگيری از پيشرفــت بيمـاری مؤثر باشــد. بدين منظور، در اين مطالعه اثر ويتامين D3 بر روندEAE القا شده با پپتيد MOG35-55 (Myelin oligodendrocyte gylcoprotein) و سطح نيتريک اکسايد در موشهای نژاد C57BL/6 مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: موشهای نر نژاد C57BL/6 در دو گروه درمانی(هر گروه 8 سر) با شرايط سنی و وزنی مشابه قرار گرفتند. گروه اول شامل موشهای مبتلا به EAE بود که تحت درمان با ويتامين D3، به ميزان 5 ميکروگرم بر حسب وزن ويتامين D3 هر دو روز يک بار به صورت داخل صفاقی، از 3 روز قبل تا 19 روز پس از ايجاد بيماری، دريافت کردند و گروه دوم شامل موشهای مبتلا به EAE درمان نشده بود که تنها حلال ويتامين را با همان جدول زمانی دريافت نمودند. همچنين 5 سر موش نر نژاد C57BL/6 با شرايط سنی و وزنی مشابه به عنوان گروه سالم در نظر گرفته شدند. يافته‌ها: نتايج نشان داد که شدت علايم کلينيکی در موشهای تحت درمان با ويتامين D3(8/0±2/3) در مقايسه با گروه درمان نشده(44/0±3/5) به طور معنی‌داری کمتر می‌باشد(001/0=p). همچنين در روز شروع حمله بيماری بين گروه تحت درمان با ويتامين D3 و درمان نشده(به ترتيب روز 1 ±11و روز1±15پس از القای بيماری)، اختلاف قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد. غلظت نيتريک اکسايد در موشهای تحت درمان با ويتامين D3 در مقايسه با گروه درمان نشده، کمتر بود(008/0=p) ولی با گروه سالم، تفاوتی را نشان نداد. نتيجه‌گيری: با توجه به نقش نيتريک اکسايد در پاتوژنز بيماری، به نظر می‌رسد که ويتامين D3 با مهار توليد نيتريک اکسايد و تعديل پاسخ‌های ايمنی می‌تواند باعث کاهش شدت بيماری و تاخير حمله بيماری گردد؛ لذا ويتامين D3 می‌تواند در درمان مولتيپل اسکلروزيس مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مولتيپل اسکلروزيس، انسفالوميليت خودايمن تجربی، ويتامين D3، نيتريک اکسايد، موش نژاد C57BL/6،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 10:58
Last Modified: 01 Dec 2014 10:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1998

Actions (login required)

View Item View Item