تأثير تزريق زيرجلدی آب مقطر در ناحيه لومبوساکرال بر شدت دردهای کمر در مرحله اول زايمان

بهاءصدری, شهره and دهقانی‌نيک, سیده مژگان (2006) تأثير تزريق زيرجلدی آب مقطر در ناحيه لومبوساکرال بر شدت دردهای کمر در مرحله اول زايمان. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 47-54. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p47-fa.pdf

Download (189kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=589&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: حدود 30% از خانم‌ها در حين زايمان، درد شديد مداوم کمر را تجربه می‌نمايند، ولی بخصوص در مناطق دورافتاده و کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، امکانات محدودی برای کاهش اين درد در دسترس می‌باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسی تاثير تزريق زيرجلدی آب مقطر در ناحيه لومبوساکرال بر کاهش درد کمر حين زايمان می‌باشد. روش بررسی: در اين مطالعه جهت ارزيابی اثر تزريق زيرجلدی آب مقطر در ناحيه لومبوساکرال در کاهش درد کمر در مرحله اول زايمان، يک کارآزمايی بالينی تصادفی شاهددار دو سوکور انجام شد. در طی فاز اکتيو از اولين مرحله زايمان واژينال طبيعی، در گروه مداخله(50 نفر)، 5/0 ميلی‌ليتر آب مقطر و در گروه کنترل(50 نفر)، 5/0 ميلی‌ليتر نرمال سالين در يک نقطه دردناک از ناحيه لومبوساکرال به صورت زيرجلدی تزريق شد. شدت درد قبل و پس از گذشت 10 و 45 دقيقه از انجام تزريق، به وسيله معيار visual face rating scale اندازه‌گيری شد. اين معيار، شکلی متشکل از 5 صورت است که در آن ميزان مختلف درد به وسيله حالت‌های مختلف در صورت، نمايش داده شده و از نمره 1، برای کمترين ميزان درد و تا نمره 5، برای درد شديد و غيرقابل تحمل نمره‌گذاری شده است. از بيمار خواسته می‌شود تصويری را که بيش از همه نمايانگر وضعيت اوست، انتخاب نمايد؛ از ميانه نمره درد برای مقايسه دو گروه استفاده می‌شود. يافته‌ها: دو گروه از نظر سن و وزن مادر، سن بارداری، تعداد زايمان‌ها و بارداری‌های قبلی، درجه افاسمان و ميزان تحصيلات تفاوت معنی‌دار آماری نداشتند. پيش از انجام تزريق، ميانه نمره درد در هر دو گروه براساس face rating scale، با هم برابر بود. ميزان درد در هر دو گروه، 10 و 45 دقيقه بعد از انجام تزريق، کاهش يافته بود. ميانه نمره درد پس از گذشت 10 و 45 دقيقه از زمان انجام تزريق در گروه مداخله به طور معنی‌داری پايين‌تر از گروه کنترل بود(01/0p<). نتيجه‌گيری: يک تزريق زيرجلدی آب مقطر در يک نقطه دردناک، در کاهش درد کمر حين زايمان موثر می‌باشد. از آنجا که اين روش ارزان، بی‌خطر، در دسترس و موثر است و بکارگيری آن ساده است، برای استفاده روتين بالينی توصيه می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تزريق زيرجلدی آب مقطر، مرحله اول زايمان، درد کمر حين زايمان
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 10:59
Last Modified: 01 Dec 2014 10:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2008

Actions (login required)

View Item View Item