اثر اسيدهای آمينه بر رشد ميکروسپوريوم ژيپسئوم و اپيدرموفيتون فلوکوزوم

سراسگانی, محمدرضا and فيروزرای, محسن (2006) اثر اسيدهای آمينه بر رشد ميکروسپوريوم ژيپسئوم و اپيدرموفيتون فلوکوزوم. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 131-138. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p131-fa.pdf

Download (154kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=599&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: اسيدهای آمينه، اثرات متفاوتی بر رشد برخی از درماتوفيت‌ها دارند. بعضی ممکن است سبب افزايش و برخی ديگر باعــث مهــار رشــد آنهــا گردنــد. غلظت اسيدهای آمينه نيز فاکتور مهمی در اثرات آنها می‌باشد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اسيدهای آمينه بر رشد درماتوفيت‌ها، دو سوش ايرانی درماتوفيت شامل اپيدرموفيتون فلوکوزوم و ميکروسپوريوم ژيپسئوم بررسی گرديد. روش بررسی: اين مطالعه از نوع مطالعات تجربی است. اين دو نوع قارچ در محيط کشت سابروگلوکزآگار که از 23 اسيد آمينه در غلظت‌های 1 و 1/0 گرم در دسی‌ليتر تهيه شده بودند، کشت داده شدند(هر کدام از نمونه‌ها سه بار تکرار گرديد) و بعد از 2 هفته، قطر کلونی‌ها اندازه‌گيری شد و ميانگين آنها با ميانگين حاصل از گروه کنترل که از کشت درماتوفيت‌ها در محيط سابروگلوکزآگار بدون افزودن اسيد آمينه تشکيل شده بود، مقايسه گرديد. يافته‌ها: نتايج حاصل نشان داد که ال ـ سيستئين هيدروکلرايد، ال ـ سيستئين، ال ـ اسيد آسپارتيک، ال ـ اسيدگلوتاميک و دی‌ال ـ تريپتوفان بيش‌ترين اثرات را در مهار رشد درماتوفيت‌ها داشته و بقيه اسيدهای آمينه، اثرات مهاری ضعيف‌تری داشتند و حتی تعدادی باعث افزايش رشد درماتوفيت‌ها گرديدند. نتيجه‌گيری: ميکروسپوريوم ژيپسئوم بيش‌تر از اپيدرموفيتون فلوکوزوم، تحت تاثير اسيدهای آمينه قرار گرفت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ميکروسپوريوم ژيپسئوم، اپيدرموفيتون فلوکوزوم، اسيدهای آمينه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:01
Last Modified: 01 Dec 2014 11:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2018

Actions (login required)

View Item View Item