بررسی شنوايی شيرخواران و کودکان مبتلا به بيماری مننژيت به وسيله آزمون‌های Auditory brain-stem response(ABR)، Evoked otoacoustic emission(EOAE) و آزمون‌های رفتاری شنوايی

فرجی, لیلا and اکبری, مهدی and موسوی, عبداله and خجسته, امید (2006) بررسی شنوايی شيرخواران و کودکان مبتلا به بيماری مننژيت به وسيله آزمون‌های Auditory brain-stem response(ABR)، Evoked otoacoustic emission(EOAE) و آزمون‌های رفتاری شنوايی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 165-172. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p165-fa.pdf

Download (211kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=603&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: با توجه به اهميــت حــس شنوايــی در رشــد و تکامــل مهارت‌هــای کلامی و زبانی و ماهيت آسيب شنوايی در بيماری مننژيت به عنوان يک نوع از آسيب شنوايــی اکتسابــی، ايــن مطالعه بر ارزيابی شنوايــی و تشخيص زودهنگام کم شنوايــی در بيمــاری مننژيــت متمرکز شــده است. هدف از ايــن مطالعــه ارزيابی اديولوژيــک شيــرخواران و کودکان مبتلا بــه بيماری مننژيــت در مرحله حاد و در هنگام بهبودی از بيماری مننژيت، به کمک آزمون‌های ABR(Auditory brain-stem response)، EOAE(Evoked otoacoustic emission) و آزمون‌های رفتاری شنوايی می‌باشد. روش بررسی: اين مطالعه از نوع مقطعی بود. روش گردآوری اطلاعات، معاينه و آزمايش بود. تعداد نمونه‌های مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل 40 نوزاد و کودک در محدوده سنی بدو تولد تا 12 سال بود. تمامی بيماران فوق در طی مدت 72-24 ساعت پس از تشخيص قطعی ابتلا به بيماری مننژيت، از نظر وضعيت شنوايی به کمک آزمون ABR(با هدف ارزيابی آستانه شنوايی)، مورد بررسی قرار ‌گرفتند که در 24 ساعت قبل از ترخيص از بيمارستان نيز مجدداً تکرار می‌شد. همچنين در طی 14-7 روز پس از بهبودی، تمام 40 بيمار مورد مطالعه، تحت آزمون‌های رفتاری شنوايی و آزمون EOAE قرار گرفتند تا علاوه بر تاييد نتايج آزمون ABR، عملکرد حلزون شنوايی نيز مورد بررسی قرار گيرد. لازم به ذکر اســت جهت تحليل يافته‌ها، نرم‌افزار آماری SPSS [آزمون دقيق فيشر (Fisher exact test) و آزمون T(t-test)] و جهت ترسيم نمودارها، نرم‌افزار EXCEL بکار برده شد. يافته‌ها: براساس نتايج آزمايش ABR در ابتدای مرحله حاد بيماری، از 40 بيمار مورد مطالعه، 4 بيمار(10%)، مبتلا به آسيب شنوايی حسی ـ عصبی(SNHL=Sensorineural hearing loss) شديد تا عميق دوطرفه و يک بيمار(5/2%)، مبتلا به SNHL شديد تا عميق يکطرفه شده بودند. در 35 بيمار ديگر(5/87%)، عملکرد شنيداری کاملاً هنجار ملاحظه شد. نتايج فوق در آزمايش ABR در مرحله دوم و همچنين در آ‍زمون‌های رفتاری شنوايی که در طی 14-7 روز پس از ترخيص از بيمارستان انجام می‌شد، مجدداً ملاحظه شد(اصل کراس ـ چک). در خصوص آزمون EOAE، در 35 بيمار با شنوايی هنجار براساس آزمون ABR، عملکرد حلزون شنوايی نيز هنجار بود. از 5 بيمار مبتلا به SNHL، در 3 بيمار، عملکرد ناهنجار حلزون شنوايی و در 2 بيمار، عملکرد هنجار حلزون شنوايی ملاحظه شد. نتيجه‌گيری: آسيب شنوايی ناشی از ابتلا به بيماری مننژيت، در صورت رخداد، در مرحله حاد بيماری قابل نمايان است که در مطالعه حاضر 5/12% از جمعيت مورد مطالعه را متأثر نموده بود. همچنين می‌توان عنوان نمود که در بيماری مننژيت علاوه بر احتمال آسيب به عصب شنوايی و احتمالاً مسير ساقه مغزی شنوايی، آسيب به حلزون شنوايی نيز(در حضور و يا عدم حضور آسيب به مراکز عصبی شنوايی) محتمل است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آسيب شنوايی حسی ـ عصبی(SNHL)، پاسخ‌های شنيداری ساقه مغزی(ABR)، پرتوهای صوتی برانگيخته گوش(EOAE)، آزمون‌های رفتاری شنوايی، مننژيت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:02
Last Modified: 01 Dec 2014 11:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2022

Actions (login required)

View Item View Item