اثر ضد قارچی و تداخلی کمپلکس‌های آزاد کننده نيتريک اکسايد و داروهای ضدقارچی متداول بر گونه‌های کانديدا و کريپتوکوکوس نئوفورمنس

فلاحتی, مهربان and شعبانی, محمد and ميرمحمدعلی رودکی, مریم and جهانبانی, فرشته and پوشنگ باقری, کامران (2006) اثر ضد قارچی و تداخلی کمپلکس‌های آزاد کننده نيتريک اکسايد و داروهای ضدقارچی متداول بر گونه‌های کانديدا و کريپتوکوکوس نئوفورمنس. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 173-182. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p173-fa.pdf

Download (223kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=604&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: نيتريک اکسايد(NO=Nitric oxide)، مولکولی کوچک و ليپوفيل با نقشهای متعدد و گسترده در سيستم‌های بيولوژيک بدن می‌باشد که فعاليت ضد توموری و ضد ميکروبی از خود نشان می‌دهد. تحريک ماکروفاژها توسط ميکروارگانيسم‌های گوناگون منجر به توليد مقدار زيادی NO می‌شود که خاصيت سمی داشته و نهايتاً موجب مرگ ميکروارگانيسم می‌شود. مکانيسم‌های وابسته به NO نقش کليدی در دفاع ميزبان عليه عفونت‌های قارچی ايفاء می‌کنند. در عفونت‌های کانديدايی نيز NO مهم‌ترين راه کشتن کانديدا آلبيکنس توسط پلی‌مورفونوکلئرها می‌باشد. هدف اين بررسی، مطالعه اثر ضدقارچی و تداخلی کمپلکس‌های آزاد کننده NO و داروهای ضدقارچی بر گونه‌های کانديدا و کريپتوکوکوس نئوفورمنس می‌باشد. روش بررسی: اين مطالعــه از نــوع تجربــی اســت که پتانسيــل ضــد قارچــی دو کمپلکــس آزاد کننده NO را روی چند گونــه کانديــدا و کريپتوکوکــوس نئوفورمنــس به تنهايــی و در همراهــی بــا داروهــای کتوکونازول و آمفوتريسيــن B مــورد بررســی قرار می‌دهد. تعيين کمترين غلظــت بازدارندگــی رشد به روش Micro dilution broth و مطابق با استانداردهای NCCLS(National committie of clinical laboratory standards) انجام گرفته است و در آن کمترين غلظت بازدارندگی از رشد(MIC=Minimal inhibitory concentration) و کمترين غلظت کشندگی قارچ(MFC=Minimal fungucidal concentration) دو کمپلکس آزاد کننده NO [DPTA/NO(DipropylenaTriamine/Nitricoxide) و DEA/NO(Diethylamine nitric oxide)] به تنهايی و همراه با کتوکونازول و آمفوتريسين B برای کانديدا آلبيکنس، کانديدا پاراپسيلوزيس، کانديدا تروپيکاليس، کانديدا گلابراتا و کريپتوکوکوس نئوفورمنس تعيين گرديد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان می‌دهد که کمپلکس DPTA/NO، دارای فعاليت ضد کانديدايی و ضد کريپتوکوکی در تمام گونه‌های تحت بررسی می‌باشد. همچنين استفاده توأم از کمپلکس DPTA/NO در مورد گونه‌های کانديدا گلابراتا(II) و کانديدا تروپيکاليس، اثر سينرژيسم(5/0FIX<=Fractional inhibitory concentration index) و در مورد کانديدا آلبيکنس، کانديدا پاراپسيلوزيس و کانديدا گلابراتا(I)، اثر additive(1

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نيتريک اکسايد(NO)، کمپلکس آزاد کننده NO، ضد قارچ، کانديدا آلبيکنس، گونه‌های کانديدا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:03
Last Modified: 01 Dec 2014 11:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2023

Actions (login required)

View Item View Item