تعيين فراوانی يافته‌های پاتولوژيک براساس سيستم Ishak در بيماران بستری با تشخيص هپاتيت مزمن و سيروز در بيمارستان رسول اکرم(ص) در فاصله زمانی سال‌های 1376 تا 1381

صادقی‌پور, علیرضا and آگاه, شهرام and پژنگ, رضا and عشايری, ندا and رضايی, مهدی and فرشته‌نژاد, سید محمد and محمدصادقی, هما (2006) تعيين فراوانی يافته‌های پاتولوژيک براساس سيستم Ishak در بيماران بستری با تشخيص هپاتيت مزمن و سيروز در بيمارستان رسول اکرم(ص) در فاصله زمانی سال‌های 1376 تا 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (50). pp. 93-98. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n50p93-fa.pdf

Download (145kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=569&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: هپاتيت مزمن يک بيماری شايع کبدی و ناشی از علل گوناگون ويروسی و غير ويروسی می‌باشد. هپاتيت مزمن در کشور ما از شيوع نسبتا بالايی برخوردار است. با گذشت حدوداً 50 سال از شناسايی آن هنوز در بعضی موارد علت بروز هپاتيت کاملا مشخص نيست. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين فراوانی يافته‌های پاتولوژيک براساس سيستم Ishak در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن و سيروز به منظور تشخيص دقيق‌تر و تصميم گيری درمانی صحيح‌تر می‌باشد. روش بررسی: در مطالعه حاضر که به روش مشاهده‌ای ـ مقطعی صورت گرفت، 40 نمونه بيوپسی کبدی بيماران بستری با تشخيص هپاتيت مزمن و سيروز در بيمارستان رسول اکرم(ص) در فاصله زمانی سال‌های 1376 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفت. اين نمونه‌ها براســاس آخريــن اصلاحات سيستــم Ishak نمره‌دهی شــد. در آناليــز تحليلی، از آزمون‌‌های Chi-square, One Way ANOVA و K.S استفاده گرديد. يافته‌ها: ميانگين سن بيماران 3/3 1/51 سال بود. 1/42% زن و 9/57% مرد بودند. نتايج درجه‌بندی(Grading) و مرحله‌بندی(Staging) بر اساس سيستم Ishak به شرح زير بود: 7 بيمار(5/17%) Minimal Chronic Hepatitis(درجه 1و0)، 15 بيمار(5/37%) Mild Chronic Hepatitis(درجه 6-2)، 7 بيمار(5/17%) Moderate Chronic Hepatitis(درجه 11-7)، 10 بيمار(25%) Severe Chronic Hepatitis(درجه 16-12) و 1 بيمار(5/2%) Active Cirrhosis(درجه 18.17). 8 بيمار (20%) Stage0، 8 بيمار (20%) Stage1، 5 بيمار(5/12%) Stage2، 9 بيمار (5/22%) Stage3 ، 4 بيمار (10%) Stage4 ، 5 بيمار (5/12%) Stage5 و 1 بيمار (5/2%) Stage6. در آناليز تحليلی، ارتباط آماری معنی‌داری بين درجه‌بندی و مرحله‌بندی به دست آمد(000/0=p). همچنين ارتباط آماری معنی‌داری بين فاکتورهای سابقه آنسفالوپاتی کبدی، سابقه آسيت و افزايش سن با درجه‌بندی و مرحله‌بندی به دست آمد(05/0p<). نتيجه‌گيری: تاثير کاربردی سيستم‌های نمره‌دهی در زمانی که متخصصين بالينی در تشخيص قطعی با مشکل مواجه می‌شوند، نقش خود را بيشتر نشان می‌دهد. با توجه به اين مطالعه، استفاده از سيستم نمره‌دهی Ishak در ارزيابی هپاتيت‌های مزمن به عنوان شيوه‌ای کارآمد و پويا در تشخيص صحيح و پايش درمان توصيه می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هپاتيت مزمن، سيروز، سيستم نمره‌دهی ايشاک
Subjects: QY Clinical Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Dec 2014 07:54
Last Modified: 24 Jun 2017 10:13
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2038

Actions (login required)

View Item View Item