اسيدهای چرب ترانس بافت چربی و خطر ابتلا به بيماری عروق کرونر

قهرمان‌پور, فرانک and فيروزرای, محسن and دارابی امين, مسعود and زواره‌ای, عباس and محبی, احمد (2006) اسيدهای چرب ترانس بافت چربی و خطر ابتلا به بيماری عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (50). pp. 135-146. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n50p135-fa.pdf

Download (291kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=575&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: به نظر می‌رسد مصرف اسيدهای چرب ترانس، باعث افزايش خطر ابتلا به بيماری عروق کرونر می‌شود. ترکيب اسيدهای چرب بافت چربی يک بيومارکر مناسب برای ارزيابی چربی مصرفی در يک دوره طولانی مدت است. در اين مطالعه ارتباط بين مصرف اسيدهای چرب ترانس و خطر ابتلا به بيماری عروق کرونر بررسی شد. روش بررسی: مطالعه انجام شده از نوع مقطعی بود. نمونه بافت چربی از 112 بيمار، با سن 20 تا 75 سال، مراجعه کننده به بيمارستان قلب شهيد رجايی تهران که گرفتگی عروق کرونر آن‌ها با آنژيوگرافی تأييد شده بود گرفته شد. افراد سالم کنترل شامل 70 نفر بدون سابقه بيماری قلبی، بودند. ترکيب اسيدهای چربی نمونه‌های بافت چربی به روش کروماتوگرافی گاز ـ مايع تعيين شد. جهت تجزيه و تحليل نتايج از نرم‌افزار SPSS و آزمون t استفاده شد. يافته‌ها: ميزان اسيدهای چرب ترانس نمونه‌های بافت چربی در دو گروه مورد مطالعه، اختلاف معنی‌داری نداشت. ميزان اسيد لينولئيک(18:2) بافت چربی بيماران کمتر از افراد سالم بود(03/0p<). شانس ابتلا به بيماری عروق کرونر(OR) با استفاده از آناليز رگرسيون لوجيستيک محاسبه شد. ميزان 18:2-t بافت چربی با خطر ابتلا به بيماری عروق کرونر رابطه مثبت داشت. در مورد اسيدهای چرب ترانس 18:1-t و 16:2-t چنين ارتباطی وجود نداشت. ميزان اسيدهای چرب ترانس بافت چربی با نسبت LDL-C/HDL-C سرمی(049/0=p و 11/0=r) و ميزان ايزومرهای ترانس اسيد اولئيک بافت چربی با LDL-C سرمی همبستگی مثبت داشتند(04/0=p و 15/0=r). همچنين ميزان اسيدهای چرب ترانس بافت چربی افراد جامعه ايران نسبت به جوامع ديگر بيشتر بود. نتيجه‌گيری: براساس يافته‌های اين مطالعه، افزايش مصرف اسيدهای چرب ترانس، شانس ابتلا به بيماری عروق کرونر را تا حدودی افزايش می‌دهد و افزايش ايزومرهای ترانس اسيدلينولئيک، شانس ابتلا را به ميزان بيشتری افزايش می‌دهد. تاييد اين نتايج نياز به مطالعات بيشتری در مورد هر يک از ايزومرها دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گرفتگی عروق کرونر، اسيدهای چرب ترانس، بافت چربی، کروماتوگرافی گازی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Dec 2014 07:56
Last Modified: 03 Dec 2014 07:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2044

Actions (login required)

View Item View Item