بررسی مقايسه‌ای نتايج سل بلاک و سيتولوژی در مايعات ارسالی به بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال 1382

دولتی, ماندانا and کديور, مریم (2006) بررسی مقايسه‌ای نتايج سل بلاک و سيتولوژی در مايعات ارسالی به بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال 1382. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (49). pp. 45-52. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n49p45-fa.pdf

Download (156kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=539&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: امروزه اهميت تشخيص صحيح و زودهنگام بيماری‌ها و پيشگيری از حوادث ناشی از امراض، بر کسی پوشيده نيست. يکی از را‌ه‌های صحيح پيشگيری، تشخيص زودرس بيماری‌ها است. در ميان روشهای موثر و اقدامات صددرصد مفيد، بررسی‌های سيتولوژيک قرار دارد. با آشنايی با تغييرات اوليه خصوصيات ريخت‌شناسی سلولها شايد بتوان قبل از آنکه بيماری اشکال بالينی خود را نشان دهد، آن را تشخيص داد و به درمان موثر اقدام نمود. در اين مطالعه نتايج نمونه‌های سيتولوژی مايعات با نتايج سل بلاک آنها مقايسه شد تا مشخص گردد نمونه‌های سل بلاک تا چه حدی می‌توانند تکميل کننده نتايج نمونه‌های سيتولوژی باشند. روش بررسی: در 300 بيمار که در سال 1382 به يک بيمارستان تهران مراجعه کرده و تحت آسپيراسيون و يا لاواژ قرار گرفته بودند، بررسی انجام شد. از نمونه‌های اين بيماران، لامهای سيتولوژی و سل بلاک تهيه شد و نتايج در گروه‌ها با هم مقايسه شدند. سپس نمونه‌ها به 5 دستــه عمــده تقسيم شدند: 1- تغييرات التهابی 2- تغييرات بدخيم 3- تغييرات مشکوک(suspicious) 4- منفی از نظر بدخيمی(negative for malignancy) 5- Lymphocytic rich يافته‌ها: نمونه‌های سيتولوژی و سل بلاک مايعات مختلف بدن با هم مقايسه شدند. بيش‌ترين نمونه‌های دريافتی، شامل مايع پلور و پريتوئن بود. در درجه بعد شايع‌ترين نمونه‌های دريافتی، برونکوآلوئولار لاواژ و آسپيراسيون تيروييد بودند. 53% از جوابهای سيتولوژی و 2/54% از جوابهای سل بلاک، از نظر بدخيمی، منفی بودند. 9/31% از جوابهای سيتولوژی و 5/21% از جوابهای سل بلاک، نشان دهنده التهاب مزمن بودند. درصد جوابهای مشکوک(suspicious) در سيتولوژی، 3% و در سل بلاک، 2% بوده است. درصد جوابهای بدخيمی(malignancy) در سيتولوژی و سل بلاک، 4% بوده است. مابقی مربوط به جوابهای bloody، unsatisfactory و insufficient بــود کــه در شمــارش محســوب نگرديد. در ضمن در مورد جوابهای بدخيمی، به عنوان gold-standard، از جواب بيوپســی استفــاده شــد که در مورد سيتولوژی، حساسيت، 5/54% و ويژگی آن 5/98%(00/0=Pv)، در مــورد سل بلاک، حساسيــت، 70% و ويژگــی آن 8/97% بــود(00/0=Pv). ارزش پيشگويــی مثبــت در سيتولــوژی (positive predictive value=PPV)، 60% و ارزش پيشگويی منفی(Negative predictive value=NPV)، 1/98% بوده است. ارزش پيشگويی مثبت در سل بلاک، 50% و ارزش پيشگويی منفی، 9/98% بوده است. در مورد پلورال افيوژن، ويژگی(specifity)، 99% و حساسيت(sensitivity)، 3/33% بوده است و Pvalue مربوط به آن 000/0 بوده است. در مورد جوابهای بدخيمی در سل بلاک، در پلورال افيوژن، حساسيت و ويژگی 100% بوده است و Pvalue آن 002/0 بوده است. ارزش پيشگويی مثبت و منفی در مورد سيتولوژی پلورال افيوژن به ترتيب 50% و 98% بوده و در مورد جواب سل بلاک، 40% و 100% بوده است. جوابهای مايع آسيت با جوابهای بيوپسی آنها مقايسه شد که در مورد سيتولوژی، حساسيت، 4/71% و ويژگی، 9/98% با pvalue 000/0 بوده است. PPV و NPV در مورد سيتولوژی آسيت به ترتيب 3/83% و 9/97% بوده است. در نهايت برای پی بردن به توافق سيتولوژی و سل بلاک از test of agreement استفاده شد و کاپای آن 977/0 محاسبه شد که نشانگر توافق مناسب است(000/0=pv). نتيجه‌گيری: بين جوابهای سيتولوژی و سل بلاک همخوانی مناسبی وجود داشت، اما در مورد جوابهای بدخيمی در سيتولوژی، ويژگی از حساسيت بالاتر بود؛ اين به اين معنا است که با بدست آوردن جواب مثبت در سيتولوژی می‌توان مطمئن بود که جواب بيوپسی، آن را تاييد می‌کند ولی حساسيت اين روش پايين بود چون بعضی از موارد بدخيمی در سيتولوژی، می‌تواند مورد اغماض قرار گيرد پس به دليل موارد منفی کاذب بالای جواب سيتولوژی بخصوص در موارد جوابهای بدخيم بايد از روشهای کامل‌تری مثل سل بلاک استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سيتولوژی، سل بلاک، بدخيمی، مشکوک
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Dec 2014 08:00
Last Modified: 03 Dec 2014 08:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2060

Actions (login required)

View Item View Item