بررسی سطح سرمی روی در کارکنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی )

هاشمی, فروغ and جليلوند, احمد and حکيمی, سید محمد and نورمحمدی, عیسی (2006) بررسی سطح سرمی روی در کارکنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی ). مجاه علوم پرشکی رازی, 12 (49). pp. 173-182. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n49p173-fa.pdf

Download (239kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=556&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: ‌کمبود عنصر روی(Zinc=Zn)، يک اختلال تغذيه‌ای شايع در جهان است. مقادير مشخص نرمال مرجع از سطوح بيولوژيکی و سرمی روی در جمعيت عمومی مورد نياز است تا غلظت‌هايی که از تغييرات فيزيولوژيکی، القائات پاتولوژيک، مسموميت‌ها و مواجهات شغلی ناشی می‌شود را مشخص کند اما مطالعات قبلی راجع به وضعيت روی در جمعيت بزرگسال و سالم ايرانيان، وجود ندارد. هدف از اين مطالعه، مشخص کردن سطوح سرمی روی در اين جمعيت، برای مشخص کردن وضعيت نرمال تغذيه‌ای روی و نيز بررسی اثرات فاکتورهايی مثل جنس، سن، نمايه توده حجمی بدن(Body Mass Index=BMI) و سيگار کشيدن بر آن، بود. روش بررسی: در اين مطالعــه مقطعــی، نمونه‌هــای سرمــی 102 نفــر از کارکنــان سالــم بيمارستان فيروزگر که به صــورت تصادفــی انتخــاب شده بودند(ميانگين سنی، 7/10±8/33 سال و ميانگين BMI، 73/3±74/23 کيلوگــرم بر مترمربع بــود)، جمـــع‌آوری گرديــد و غلظــت روی آنها با اسپکترومتری جذب اتمی ـ شعله‌ای (Atomic Absorption Spectrometry=AAS) اندازه‌گيری شد. برای تجزيه و تحليل نتايج، از تکنيک‌های آماری تک و چند متغيری استفاده گرديد. يافته‌ها: غلظت ميانگين سطح سرمی روی، 36/75 ميکروگرم در هر دسی‌ليتر بود(با محدوده اطمينان 95%، 18/107-54/43 ميکروگرم در دسی‌ليتر). در زنان، سطوح سرمی روی کمتر از مردان بود؛ هر چند از لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. بين غلظت‌های سرمی روی، با سن(466/0=p و 073/0=r) و BMI(604/0=p و 052/0=r) ارتباطی وجود نداشت. همچنين مردان سيگاری، غلظت‌های سرمی پايين‌تر غير معنی‌داری داشتند. نتيجه‌گيری: در 1/47% از افراد مورد مطالعه، غلظت‌های سرمی روی، کمتر از حد پايه(Cut off) به مقدار 70 ميکروگرم در هر دسی‌ليتر از سرم بود که به معنی کمبود روی خفيف و يا مرزی(marginal) می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسپکترومتری جذب اتمی(ای.ای.اس)، عنصر کم‌مقدار ضروری، روی سرم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 06 Dec 2014 09:35
Last Modified: 06 Dec 2014 09:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2093

Actions (login required)

View Item View Item