بررسی ارتباط MHC-I و ICAM-I در بيماران مبتلا به سرطان پستان و مقايسه آن با موارد هيپرپلازی خوش‌خيم پستان در زنان 65-35 ساله به روش ايميونوفلورسانسExpression of MHC Class I and ICAM-I Association between Breast Cancer and Hyperplasia Biopsy Specimen in Women Aged between 35-65 Years by Indirect Immunofluorescence

انتظامی, کبرا and شاه‌قاسم پور, شاهپور and رخشان, محمد and نيکراه, اسماعیل (2005) بررسی ارتباط MHC-I و ICAM-I در بيماران مبتلا به سرطان پستان و مقايسه آن با موارد هيپرپلازی خوش‌خيم پستان در زنان 65-35 ساله به روش ايميونوفلورسانسExpression of MHC Class I and ICAM-I Association between Breast Cancer and Hyperplasia Biopsy Specimen in Women Aged between 35-65 Years by Indirect Immunofluorescence. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 27-34. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p27-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=507&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: مولکول‌های MHC کلاس يک(کمپلکس اصلی سازگارنسجی) و ICAM-I(مولکول‌های چسبان داخل سلولی) نقش اساسی در بروز پاسخ‌های ايمنی دارند. طی مطالعات انجام شده مشخص شده است که ميزان بروز اين مولکول‌ها باعث تغيير و يا پيشرفت سلول‌های سرطانی از جمله سرطان‌های کليه و پروستات می‌گردد و به طور قابل توجهی با تومورزايی، پيشرفت تومور و در نهايت متاستاز سلول‌های سرطانی ارتباط دارد. هدف از اين مطالعه براساس اين فرضيه است که احتمالاً کاهش يا عدم بروز آنتی‌ژن‌های سطحی MHC کلاس يک و مولکول‌های محرک ICAM-I روی سلول‌های سرطانی پستان، مسؤول پيشرفت يا متاستاز سرطان پستان می‌باشد. روش بررسی: بيست و پنج نمونه از بافت سرطان پستان و بيست و پنج نمونه از بافت تومور خوش‌خيم بيماران مبتلا، در محدوده سنی 65-35 ساله جهت مطالعه بروز ميزان مولکول‌های MHC کلاس يک و ICAM-1 جمع‌آوری گرديد. از نمونه‌ها بيوپسی تهيه و در ادامه از رنگ‌آميزی ايميونوفلورسنت غيرمستقيم و هماتوکسيلين ـ ائوزين استفاده شد. يافته‌ها: در بررسی‌های ايميونوهيستوکميکال و آناليز پاتولوژيکی(جهت تعيين بدخيمی و درجه بيماری) از سلول‌های سرطانی در مقايسه با گروه کنترل که از سلول‌های بافت خوش‌خيم پستان تهيه شده بود، تنظيم منفی ابراز مولکول‌های سطحی MHC-1 و ICAM-1 در سطح سلول‌های سرطانی پستان مشاهده شد. نتايج با استفاده از برنامه SPSS آناليز آماری گرديد و در آز‍مون t-test با تعيين ميانگين و انحراف معيار تفاوت‌ها، اختلاف معنی‌داری مشاهده گرديد(001/0p<). نتيجه‌گيری: به طور کلی کاهش هر چه بيش‌تر مولکول‌های سطحی MHC-1 و ICAM-1 بر سطح سلول‌های سرطانی پستان و بافت زمينه‌ای پيرامون با پيشرفت درجه بدخيمی همراه است که در نتيجه باعث رشد تومور می‌گردد. بنابراين کاهش يا عدم بروز مولکول‌های MHC-1 و ICAM-1 در سطح سلول‌های سرطانی پستان زنان، مسؤول پيشرفت تومور بدخيم می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کمپلکس اصلی سازگار نسجی کلاس يک(MHC-I)، مولکول‌های چسبان داخل سلولی نوع I(ICAM-I)، سرطان پستان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Dec 2014 05:15
Last Modified: 07 Dec 2014 07:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2097

Actions (login required)

View Item View Item