بررسی مقايسه‌ای دو روش(کروماتوگرافی مايع با عملکرد عالی) و (ايمونواسی پلاريزاسيون فلوئورسانس) در بررسی سطح خونی فنوباربيتال و کاربامازپينComparative Evaluation of High Performance Liquid Chromatography(HPLC) & Fluorescent Polarization Immunoassay(FPIA) Methods in Measuring Blood Concentration of Phenobarbital & Carbamazepine

بهراميان, بیتا and صادقی‌پور, علیرضا and درويش‌علی, حرمت زمان (2005) بررسی مقايسه‌ای دو روش(کروماتوگرافی مايع با عملکرد عالی) و (ايمونواسی پلاريزاسيون فلوئورسانس) در بررسی سطح خونی فنوباربيتال و کاربامازپينComparative Evaluation of High Performance Liquid Chromatography(HPLC) & Fluorescent Polarization Immunoassay(FPIA) Methods in Measuring Blood Concentration of Phenobarbital & Carbamazepine. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 49-54. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p49-fa.pdf

Download (328kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=510&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: سنجش سطح درمانی داروها(TDM) يک عملکرد بسيار مهم آزمايشگاه بالينی مدرن است. تکنيک‌های کروماتوگرافی از ديرباز به عنوان استاندارد طلايی اندازه‌گيری داروها محسوب می‌گردند. روش‌های ايمونواسی به دليل قابليت پياده شدن روی سيستم‌های خودکار، سرعت بالا و عدم نياز به پرسنل متخصص، امروزه بسيار مورد استفاده هستند. اين مطالعه به منظور مقايسه(ايمونواسی پلاريزاسيون فلوئورسانس) يا FPIA با روش(کروماتوگرافی مايع با عملکرد عالی) يا HPLC در اندازه‌گيری سطح خونی داروهای کاربامازپين و فنوباربيتال انجام شده است. روش بررسی: در اين تحقيق مقطعی ـ تحليلی 100 بيمار مصرف کننده فنوباربيتال و 103 بيمار مصرف کننده کاربامازپين مراجعه کننده به بخش TDM آزمايشگاه‌های رفرانس ايران مورد نمونه‌گيری قرار گرفتند، سطح خونی دارو در آنها با هر دو روش اندازه‌گيری شد و نتايج با استفاده از آزمون‌های آماری ضريب همبستگی پيرسون، T-test و آناليز خطی رگرسيون مورد بررسی قرار گرفتند. يافته‌ها: ضريب همبستگی(r) برای فنوباربيتال و کاربامازپين به ترتيب 971/0 و 953/0 بود که نشان دهنده ارتباط آماری معنی‌دار بسيار خوب بين دو روش بود. آناليز خطی رگرسيون، همچنين T-test نشان دادند که ارزش‌های مربوط به روش FPIA کمی بيشتر از روش HPLC می‌باشند. نتيجه‌گيری: HPLC و FPIA می‌توانند به عنوان جايگزين در آزمايشگاه بالينی جهت اندازه‌گيری سطح خونی فنوباربيتال و کاربامازپين مورد استفاده قرار گيرند. تنها در موارد خاص که نياز به دقت بالا دارد و نيز مطالعات تحقيقاتی در TDM، HPLC می‌تواند مفيدتر باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سنجش سطح درمانی داروها، ايمونواسی پلاريزاسيون فلوئورسانس، کروماتوگرافی مايع با عملکرد عالی، فنوباربيتال، کاربامازپين
Subjects: QY Clinical Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Dec 2014 07:38
Last Modified: 20 Jun 2017 08:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2100

Actions (login required)

View Item View Item