بررسی اثر 5- آمينوساليسيليک اسيد(5-ASA) در آسيب ناشی از ايسکمی و رپرفيوژن در کليه موش صحراييThe Assessment of 5-Aminosalicylic Acid(5-ASA) Effect on Ischemia-Reperfusion Injury of the Kidney in Rats

پازوکی طرودی, حمیدرضا and همايونفر, همایون and بنائی گيوی, شکوفه (2005) بررسی اثر 5- آمينوساليسيليک اسيد(5-ASA) در آسيب ناشی از ايسکمی و رپرفيوژن در کليه موش صحراييThe Assessment of 5-Aminosalicylic Acid(5-ASA) Effect on Ischemia-Reperfusion Injury of the Kidney in Rats. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 63-68. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p63-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=512&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: انسداد شريان اندام‌ها باعث ايسکمی می‌شود. رفع اين انسداد و برقراری مجدد جريان خون(رپرفيوژن) باعث ايجاد آسيب بيشتر بافتی می‌گردد که به نام آسيب ناشی از رپرفيوژن موسوم است. راديکال‌های آزاد مشتق از اکسيژن، در آسيب ناشی از رپرفيوژن دخيل می‌باشند. در اين مطالعه اثر 5-آمينوساليسيليک اسيد(5-ASA) در آسيب ناشی از ايسکمی و رپرفيوژن در موش‌های صحرايی که کليه راست آن‌ها با عمل جراحی برداشته شده بود(نفروکتومی)، بررسی شد. 5-ASA يک اسکاونجر قوی راديکال‌های آزاد اکسيژن می‌باشد و در زخم‌های کولونی برای ايجاد بهبودی تجويز می‌شود. روش بررسی: مطالعه انجام شده از نوع تجربی(Experimental) بود. موش‌های صحرايی نر نژاد Wistar که قبلاً نفروکتومی شده بودند،(mg/kg300) 5-ASA را به صورت داخل صفاقی(I.P) دريافت کردند. سپس شريان کليوی چپ به مدت 45 دقيقه بسته شد(ايسکمی) و بعد از اين مرحله، پس از 24 ساعت(در گروه دارای رپرفيوژن 24 ساعته) و 48 ساعت(در گروه دارای رپرفيوژن 48 ساعته) جريان خون در شريان مجدداً برقرار گرديد. بعد از رپرفيوژن 24 و 48 ساعته، سطح کراتی‌نين و نيتريک اکسايد(NO) سرم و ادرار به عنوان پارامترهايی که عملکرد کليه را بعد از آسيب ناشی از ايسکمی و رپرفيوژن نشان می‌دهند اندازه گيری شد. يافته‌ها: بعد از رپرفيوژن 24 ساعته، (mg/kg300) 5-ASA باعث افزايش سطح کراتی‌نين سرم و کاهش سطح کراتی‌نين ادرار و نيتريک اکسايد سرم در مقايسه با گروه کنترل شده بود(0001/0-05/0P<)، در حالی که در گروه دارای رپرفيوژن 48 ساعته،(mg/kg300) 5-ASA تأثير معنی‌داری روی سطح اين پارامترها در مقايسه با گروه کنترل نداشت. نتيجه‌گيری: 5-ASA با دوز mg/kg300، به صورت تزريق داخل صفاقی متعاقب ايسکمی(45 دقيقه) و رپرفيوژن(24 ساعته)، باعث ايجاد آسيب در بافت کليه می‌شود. بيوپسی کليه، بررسی‌های ايمنوفلوروسنس و آزمايشگاهی جهت شناخت مکانيسم‌های دخيل در اين اثر نفروتوکسيسيتی 5-ASA، پيشنهاد می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آمينوساليسيليک اسيد5، آسيب ناشی از رپرفيوژن، نيتريک اکسايد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 Dec 2014 05:41
Last Modified: 09 Dec 2014 05:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2116

Actions (login required)

View Item View Item